Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 85

Zarządzanie - podstawowe pojęcia - cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Urszula Ornarowicz
 • Zarządzanie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1715

Zarządzanie II    1.   Role menedżera  – Henry Mitzberg w 1975 wyróżnił 10 podstawowych ról menedżera:  a.  Role interpersonalne  i.  Reprezentant – przedstawiciel przedsiębiorstwa, reprezentujący je na  zewnątrz organizacji  ii.  Przywódca – lider wyznaczający cele  iii.  Łącznik – osoba odpowia...

Koszty i zmiany w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Urszula Ornarowicz
 • Zarządzanie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

7.  KOSZTY REORGANIZACJI    Witold Kieżun wskazuje następujące koszty reorganizacji:    koszty związane z przejściowym osłabieniem instytucji i przejściowym spadkiem  produkcji,    bezpośrednie koszty pieniężne,    koszty związane ze wzmożeniem nacisków,    koszty związane z zagrożeniem specj...

Rodzaje organizacji, działanie zorganizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Urszula Ornarowicz
 • Zarządzanie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2156

WYKŁAD 1    Działani e – to celowe i świadome zachowanie człowieka w specyficznych warunkach (zbliża  podmiot do stanu dla niego korzystnego, pożądanego)  Rodzaje działań:   Autoteliczne  (działanie dla samego działania)  Heteroteliczne   (działanie  do  osiągnięcia  konkretnego  celu  znajdujące...

Pojęcie i Teorie MSG cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2751

1.  Pojęcie i zakres MSG    a)  przyczyny wyodrębnienia i pojęcie MSG    ogromne i stale wzrastające znaczenie handlu międzynarodowego i innych  form współpracy międzynarodowej    różnice występujące między stosunkami ekonomicznymi nawiązywanymi w  granicach jednego kraju i w skali międzynarodo...

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1351

  I.  MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE:    1.  Bilans płatniczy:    a)  definicja:    bilans płatniczy - zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między  rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie, najczęściej jednym  roku; wymienione w nim transakcje obejmują odpłatny eksport i im...

Teorie MSG cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1792

1.  Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy:    a)  handel międzynarodowy a wzrost gospodarczy:    omawiane dotąd teoria miały charakter statyczny (warunki produkcji w  poszczególnych krajach nie zmieniały się: koszty wytwarzania oraz wielkość  zasobów czynników produkcji pozostawały stałe): ...

POLITYKA HANDLOWA - cła

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1946

I.  POLITYKA HANDLOWA    1.  Polityka handlowa:    a)  polityka handlowa i jej środki:    całość przedsięwzięć państwa zmierzających do wpływania na wielkość i  strukturę eksportu i importu danego kraju;    środki polityki handlowej:  ...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3892

1.  Wolny handel a protekcjonizm:    a)  tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu:    argumenty niesłuszne:  o  wprowadzenie środków protekcjonistycznych pozwoli zwiększyć  zatrudnienie i produkcję w wyniku efektu mnożnikowego  spowodowanego zmniejszeniem importu i przesunięciem części popyt...

Wprowadzenie i współczesna Ekonomia Menedżerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

I.  WPROWADZENIE      rozwój gospodarczy posiada wymiar coraz bardziej międzynarodowy    istnieją instytucje regulujące międzynarodową współpracę gospodarczą    międzynarodowa współpraca gospodarcza budzi liczne kontrowersje    1.  Powstanie i rozwój gospodarki światowej    a)  postęp technicz...

Ergonomia wyklady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Podstawy ergonomii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3066

prof. UEK Halina Piekarz    Wykład 1 -   Ergonomia  – jest to nauka zajmująca się dostosowaniem techniki do organizmu człowieka.   Ergonomia przemysłowa  zajmuje się dostosowaniem szeroko pojętej techniki do organizmu pracującego.     Ważnymi wydarzeniami z punktu widzenia ergonomii była I i II w...