Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 84

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

REAKCJA CHEMICZNA:  PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH  SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O  INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE  WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)  I.1. Reakcja syntezy: A + B = AB   SO2 +O2 = SO3  I.2. Reakcja analizy AB =A+B   CaCO3 = CaO + CO2  I.3. Reakcje wymiany pojedynczej: A + BC ...

Pojęcie socjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3087

  Jan Szczepański – pojęcie "socjologia":   Przedmiotem socjologii są:  zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzkości, struktura (budowa) tych  zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w zbiorowościach, a wynikające z wzajemnego oddziaływania  ludzi na siebi...

Nabywanie kultury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Nabywanie kultury    SOCJALIZACJA  → całokształt procesów wzajemnego oddziaływania jednostki i  środowiska trwających przez całe życie i obejmujących akulturację (przekazywanie  dziedzictwa kulturowego) i wychowanie (celowe kształtowanie oso...

PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁ.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3073

PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE    być umieszczonym w społeczeństwie  - znajdować się w punkcie przecięcia określonych sił  społecznych.   zasadnicze współrzędne w obrębie których możemy się "poruszać" nadal są określane przez innych  (w większości nieznajomych).    ...

Relatywność pojęcia dewiacji w teoriach etykietowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2723

  RELATYWNOŚĆ POJĘCIA DEWIACJI W TEORII ETYKIETOWANIA      przedstawiciele teorii etykietowania:  główna cecha definicyjna dewiacji  → negatywna reakcja społeczna na czyjeś zachowanie albo na  czyjeś cechy osobnicze (ale ciągle podkreślony relatywny charakter tego pojęcia)    dewiacja  – ma chara...

Różnorodność kulturowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

6.  Różnorodność  kulturowa:  sub-  a  kontrkultura,  relatywizm  a  uniwersalizm kulturowy.      Subkultura   –  wyodrębniony  wg  jakiegoś  kryterium  segment  życia  społecznego  i  jego  kultura; nie podlega wartościowaniu    4  element...

Prawo logiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiesław Kurpiewski
 • Logika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2149

II) Logiczne schematy wnioskowania; prawo logiczne       Spójniki współrzędności (parataktyczne) wynikowe:  więc, to,  zatem, dlatego, stąd   Spójniki podrzędności (hipotaktyczne):  gdy, gdyż, jeśli, jeżeli, ponieważ    Ogólny schemat w...

System dedukcyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiesław Kurpiewski
 • Logika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2198

  1    System dedukcyjny, wnioskowanie logiczne       I) System dedukcyjny; twierdzenie, reguły dowodzenia      Prawo nauki    - Formalny zapis prawa nauki    D - dziedzina przedmiotowa (zbiór) faktów/zjawisk/własności  x – przedmiot z dziedziny D; x  D    P(x)  – predykat (

Przeklad jako transfer kulturowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3290

Przekład jako transfer kulturowy        Przekład jako transfer  kulturowy  Notatki z wykładów                    Przekład jako transfer kulturowy      WYKŁAD I 1.10.2011R.      Translator traditor [tłum. tłumacz oszust]    Języki do siebie nie przystają, więc zawsze następuje jakaś zmiana w tłu...

Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Urszula Ornarowicz
 • Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

Zarządzanie(część IV)    Kultura organizacyjna i tożsamość organizacji    Kultura  organizacyjna-   normy  społeczne  i  systemy  wartości  stymulujące  pracowników,  właściwy  klimat  organizacyjny,  sposób  zarządzania,  podzielane  znaczenia  i  symbole,  schematy  poznawcze,  wymogi  zachowan...