POLITYKA ZAGRANICZNA II RP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 8449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITYKA ZAGRANICZNA II RP - strona 1 POLITYKA ZAGRANICZNA II RP - strona 2 POLITYKA ZAGRANICZNA II RP - strona 3

Fragment notatki:


   POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W  OKRESIE II RP  Polityka zagraniczna –  ogół celów politycznych mających za zadanie ustalenie interakcji danego państwa z  innymi państwami na świecie. Inaczej mówiąc jest to proces określania, a także realizacji interesów  państwowych (narodowych) w stosunku do pozostałych państw.    Cele polityki zagranicznej    1. zapewnienie państwu bezpieczeństwa i możliwości rozwoju   2. wzrost siły państwa   3. wzrost znaczenia państwa na arenie międzynarodowej    Uwarunkowanie polityki zagranicznej     wewnętrzne:     obiektywne:     środowisko geograficzne państwa    potencjał ludnościowy    potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny    system społeczno-polityczny    subiektywne     percepcja środowiska międzynarodowego przez społeczeństwo i państwo oraz postawy społeczne wobec  innych państw/narodów    koncepcja polityki zagranicznej    jakość i aktywność własnej służby zagranicznej i dyplomacji (za koncepcję polityki zagranicznej odpowiada Rada  Ministrów i Rząd, a spełnia je poprzez MSZ, ambasadorów podpisuje Prezydent)    zewnętrzne:     obiektywne:     trendy ewolucji i najbliższego danemu państwu środowiska międzynarodowego    pozycja państwa w systemie stosunków i ról międzynarodowych    struktura i zasięg umownych powiązań międzynarodowych państwa raz obowiązujące prawo międzynarodowe    subiektywne:     międzynarodowa percepcja danego państwa i narodu oraz oczekiwania i wymagania stawiane danemu  państwu oraz inne państwa    koncepcje polityki zagranicznej innych państw    jakość i aktywność służby zagranicznej i dyplomacji innych państw     POLITYKA ZAGRANICZNA II RP   odrodzenie się państwa polskiego (1918-1923)    w dniu  11 listopada 1918 roku  Józef Piłsudski otrzymał dowództwo wojskowe, a w kilka dni później 14  listopada został Naczelnikiem Państwa (tytuł nadała mu Rada Regencyjna)   22 listopada 1918 – Piłsudski obejmuje formalnie funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa   Uznanie rządu RP na arenie międzynarodowej:   30.01.1919 – USA   24.02.1919 – Francja   25.02.1919 – Wielka Brytania   2       27.02.1919 – Włochy    Konferencja Pokojowa w Paryżu ( kończąca I wojnę światową) - 1919    18 I 1919- rozpoczęcie konferencji   Polska delegacja: Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski   Decydujący głos w Paryżu miała Rada Najwyższa, w której skład wchodzili premierzy Wielkiej Brytanii,  Francji, Włoch i Japonii, prezydent USA, oraz ministrowie wszystkich pięciu państw. Jednak ostatecznie 

(…)

….) Plebiscyty w Polsce i powstania śląskie (dotyczyły ustalenia przebiegu granic pomiędzy Polską a Niemcami
w latach 1920-1921)
ostateczne powstanie aktualnej granicy Polsko-Niemieckiej to zjednoczenie Niemiec (1990) ze względu na
Konstytucję Niemiecką Niemcy mają dążyć do ustalenia granic według stanu sprzed II RP;
w 1918 roku jedynym państwem, które uznawało II RP były Niemcy;
nie uznawano obozu…
….) Górny Śląsk: granica zachodnia 1919-1921
17 VIII 1919- 26 VIII 1919 - Pierwsze Powstanie Śląskie: zostało bardzo szybko stłumione przez Niemców.
Aby zgodnie z decyzja mocarstw przeprowadzić plebiscyt na Śląsku, obszar ten został zajęty przez wojska
alianckie, a władzę objęła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa.
I powstanie śląskie (słabe przygotowanie powstańców, więc przegrali…
… – rozpoczęcie wojny, zatrzymanie Armii
Czerwonej w marszu na zachód; udało się osiągnąć porozumienie z Ukraińską republiką ludową i doprowadzono
do polsko-ukraińskiej operacji przeciwko bolszewikom, w efekcie przyśpieszenie ofensywy armii czerwonej;
Bitwa Warszawska Cud nad Wisłą 13-25 sierpień 1920 –4
kontratak polaków z nad Wieprza w kierunku Mińska. Wyparcie wojsk sowieckich w terenów II RP - linia Curzona
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz