Granice: wschodnie, zachodnie, północne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Granice: wschodnie, zachodnie, północne - strona 1 Granice: wschodnie, zachodnie, północne - strona 2

Fragment notatki:

GRANICA WSCHODNIA -styczeń 1919 konferencja paryska -dot. Zach granic, ale poruszono temat wsch. -W PL nie było jednolitego program wsch. -PL koncepcje: Piłsudski - granica przedrozbiorowa, możliwa federacja z Litwą, Ukrainą i Białorusią - państwa jako przedmurze przeciw ZSRR. Dmowski - na wsch. do PL przyłączyć tereny gdzie Polacy stanowią większość lub są wiodącą siłą polityczną lub kulturową. W PL Polacy powinni stanowić minimum 60%. pozostałe mniejszości dające się zasymilować.
-Alianckie koncepcje: brak 1 stanowiska. Jeżeli w Rosji wojna domowa wygrana przez Kontrrewolucjonistów - ZSRR decyduje ile ziem dla Polski. Jeżeli wygrają Bolszewicy i utrzymają się przy władzy - granica PL maksymalnie przesunięta na wschód (oddalić „czerwoną zarazę”)
-na konferencji nie uzyskano jasnego stanowiska Ententy. Piłsudski rozmowy z ZSRR „białymi” generałami i bolszewikami - bezskutecznie.
-PL-Ukraina - wcześniej toczyły się walki o Galicję Wsch. 1 listopad 1918 - początek walk polsko-ukraińskich o Lwów
-22 listopad 1918 - przebicie się do Lwowa regularnych wojsk polskich
-wiosna 1919 - ofensywa polska i wyparcie wojsk ukraińskich z Galicji Wschodniej po rzekę Zbrucz.
-21 listopad 1919 - Rada Najwyższa konferencji pokojowej zatwierdziła statut autonomiczny dla Galicji Wschodniej. Polska otrzymała mandat na zarządzanie tym obszarem przez 25 lat.
-PL -ZSRR - grudzień 1918 - pierwsze walki polskiej samoobrony z maszerującą na zachód Armią Czerwoną. Natarcie bolszewickie doprowadziło do upadku narodowego rządu białoruskiego. -1919 - walki PL -ZSRR, zajęcie Pińska, wkroczenie do Wilna i Mińska.
-Piłsudski próba zrealizować koncepcję federalistyczną, bezskutecznie (brak znaczących partnerów polit.). marzec 1920 PL wywiad ma ustalenia ZSRR ataku na PL. Piłsudski umowa przeciw ZSRR z Ukrainą. PL uznaje niepodległość Ukrainy, która zrzeka się Galicji Wsch.
-7 maj 1920 - oddziały PL i Ukrainy weszły do Kijowa
-czerwiec-lipiec 1920 - kontrofensywa radziecka i odwrót wojsk polskich -Cud nad Wisłą 12-25 sierpień 1920 - obrona Warszawy i kontrofensywa znad Wieprza, rozbicie i wyparcie bolszewików
-wrzesień 1920 - ofensywa polska, zwycięska bitwa nad Niemnem
-12 październik 1920 - legacja PL i bolszewicka umowa rozejmowa i rokowania pokojowe
-1920 gen. Żeligowski z polecenia Piłsudskiego - wypowiada posłuszeństwo, zajął Wilno, tworzy Litwę Środ., Sejm LŚ › przyłączenie do PL
-18 marzec 1921 - pokój w Rydze; ustalenie granic, zobowiązanie Rosji do zwrotu zagrabionych dzieł kultury.
GRANICA ZACHODNIA -PL koncepcje: Piłsudski -granica zach. zależna od decyzji aliantów. Dmowski - granica przedrozbiorowa i etnicznie polska część Górnego Śl.


(…)


-traktat wersalski -o przynależności zdecyduje plebiscyt -17 sierpień 1919 - powstanie śląskie; szybko stłumione. Angielskie, WŁ i FR oddziały pilnujące przygotowań do plebiscytu
-19 -28 sierpień 1920 - narastające napięcie - drugie powstanie śląskie, zakończone umową PL -N -20 marzec 1921 - plebiscyt 59,6% za Niemcami, 40,4% za Polską, -2/3 maj 1921 - III powstanie na wieść o niekorzystnych planach…
… Litwy Środkowej (formalnie niepodległej)
-24 marzec 1922 - przyłączenie Litwy Środkowej do Polski
PL-N -1938 / 1939 N proponują PL włączenie Gdańska do III Rzeszy oraz wybudowanie eksterytorialnej linii kolejowej i drogi, która podłączyłaby Pomorze niemieckie i Prusy Wschodnie. PL odmówiła. N wielokrotnie ponawia propozycję. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz