Historia polityczna Polski XX wieku - pomoce na zajęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia polityczna Polski XX wieku - pomoce na zajęcia  - strona 1

Fragment notatki:

Gospodarka 18-23. ......................................................................... -zła sytuacja, zacofanie, zniszczenia, zerwanie więzów gosp. z państwami zaborów. Niski poziom gosp. w 1918. różnice między zaborami.
-trudne warunki rodzenia się skarbowości. 1916 P Krajowa Kasa Pożyczkowa. Do 1920 jednolita waluta, wydatki z budżetu wyższe od wpływ.
-Rząd Moraczewskiego wprowadził korzystne dla robotników ustawy socjalne: 46 godz./tydzień, angielska sobota, ubezpieczenia, płatne urlop
-mimo trudności ukształtowanie granic i ustroju, aparatu pań., rośnięcie produkcji, zatrudnienia. Niestety wzrost inflacji i hiperinflacji w 1923r. G 23-26 (W.G.) -1920 Grabski "Projekt programu polityki finansowej i ekonomicznej Polski po wojnie" -1923 → premier do listopad 1925 → nowy rząd specjalistów (technokratów) → upoważnienie przez Sejm do dekretów z mocą ustawy
-Nadzwyczajny podatek od majątku → Podniesienie innych podatków → redukcja wydatków państwa → Mniej pracowników administracji państwowej → likwidacja dotacji z budżetu → Podniesienie taryf kolejowych, by zredukować deficyt Kolei. → Monopol spirytusowy i tytoniowy → Sprzedaż walut innych państw po stałym kursie → zaprzestanie sprzedaży → stabilizacja kursu marki polskiej. -W końcu wydatki zrównał z dochodami budżetowymi, później bilans budżetu dodatni. Styczeń 1924 prywatny Bank Polski zamiast PKKP. Emisja złotówki. Kurs wymiany 1 zł = 1,8 mln marek. Do czerwca 1926 dewaluacja (reforma) złotego polskiego. -Październik 1926 nowy rząd nowy plan stabilizacji waluty. Ostateczny kurs 1$ ~ 8zł. Dzięki pożyczce stabilizacyjnej BP wystarczające zasoby kruszcu i papierów wart. - REFORMA II
-2/3 praca rolnicza → Nadzwyczajny podatek od majątku uderzał naj w przemysłowców → NIE się poborowi podatku → deficyt w budżecie. -grudzień 1925 - akceptacja ustawy reformy rolnictwa → Nieprzymusowa parcelacja majątków ziemskich oraz terenów w okręgach przemysłowych i podmiejskich → Odszkodowanie w wysokości rynkowej ich wartości → Za ziemię trzeba było zapłacić cenę rynkową. → Korzystne dla średnio i bogatych chłopów → gospodarstwa o optymalnej wielkości → nie poprawiała doli chłopów biedniejszych, których nie stać na nabycie ziemi → Sytuację polepszyła w pewnym stopniu dobra koniunktura w roku 1926. Zwiększył się eksport żywności, szybki rozwój przemysłu, nowe miejsca pracy. Modernizacja gospodarstw. Inwestowano w nowoczesne maszyny i nawozy. Gospodarstwa małe, nastawione nie na handel, a jedynie na konsumpcję własnych owoców upraw trwały nadal w stagnacji, nie rozwijały się. G 25-28 -1925 wygaśnięcie postanowień traktatu wersal. (Niemcy obowiązek do przyznania państwom koalicji uprzywilejowania w handlu) oraz wygasło zwolnienie z cła produktów z Górnego Śląska (głównie węgla) → liczne straty w

(…)

….
-Po wyborach członkowie Centrolewu zostali zwolnieni za wpłaceniem kaucji, większość z nich udała się na emigracje.
Przewrót majowy i nowela sierpniowa …...........................................
-12-14.05.1926 roku w Polsce odbył się przewrót majowy, czego dokonał Józef Piłsudski. W Polsce panowała wówczas bieda, gospodarka kraju była na bardo niskim poziomie, polityka kraju również. Wciąż strajkowano…
… granicach. Okoliczności sprawiły, że PL zaczęto postrzegać jako sojusznika N
-N rozpoczynają swą ekspansję - 1936 wkraczają do Nadrenii, która miała być strefą zdemilitaryzowaną, w 1938 przyłączają do siebie Austrię. → 1938 / 1939 N proponują PL włączenie Gdańska do III Rzeszy oraz wybudowanie eksterytorialnej linii kolejowej i drogi, która podłączyłaby Pomorze niemieckie i Prusy Wschodnie. PL odmówiła. N…
… Litwy Środkowej do Polski
PL-N -1938 / 1939 N proponują PL włączenie Gdańska do III Rzeszy oraz wybudowanie eksterytorialnej linii kolejowej i drogi, która podłączyłaby Pomorze niemieckie i Prusy Wschodnie. PL odmówiła. N wielokrotnie ponawia propozycję. Konstytucje ….............................................................
Marc. -17.03.1921-władza ustawodawcza ponad władzą wykonawczą, trójpodział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz