Polityka zagraniczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zagraniczna - strona 1

Fragment notatki:

Do 1926 -FR › utrzymywać jak naj stosunki › FR boi się N › FR szukała sojuszników na wschodzie Europy › PL szuka sojuszników › 1921 układu PL-FR o charakterze politycznym oraz wzajemnej pomocy przy ataku N. FR pomoc przy ataku ZSRR na PL › -Rumunia - przymierze o charakterze politycznym i obronnym przed ZSRR
-Łotwa. Ale PL nie udało się stworzyć w Europie silnego bloku państw sojuszniczych (koncepcja Międzymorza).
-Czechosłowacja spór o Śląsk Cieszyński z późniejszym polepszeniem i układem regulującym sytuację mniejszości narodowych
-Litwa i PL - spór o Wilno w polskich granicach.
-N wojna celna w 1925
W pierwszej połowie lat 20-tych pojawiły się pierwsze oznaki zagrożenia i słabości systemu wersalskiego. Pierwszym sygnałem był układ w Rapallo zawarty między ZSRR i N Oba państwa nawiązały współpracę gospodarczą i wkroczyły do polityki europejskiej. Drugim sygnałem świadczącym o słabości systemu wersalskiego był pakt reński, którego sygnatariuszami były N, Anglia, FR oraz Belgia. Układ ten gwarantował nienaruszalność zachodniej granicy N, ale nie wspominał o granicy wschodniej, czyli PL-N. 1926-1935 -1926 - rządy objął Piłsudski -poprawa relacji z Anglią, USA i WŁ. Ale nawet te relacje nie dawały pewnego oparcia w przypadku zagrożenia.
-N weszły do Ligi Narodów i otrzymały status stałego członkostwa w Radzie tej organizacji. Wzmocniło to pozycję N w Europie. W N coraz bardziej popularne stały się hasła domagające się rewizji wschodniej granicy N-PL. Coraz groźniejsza stawała się także ZSRR. W kwietniu 1926 N i ZSSR zawarły układ o przyjaźni i neutralności. Stwarzało to poważne niebezpieczeństwo dla Polski. -1928 PL dwa traktaty z ZSSR, a w lipcu 1932 paktu o nieagresji między PL a ZSRR. -Podobny układ PL podpisała z N w 1934 r. Układ kończył również wojnę celną.
1935-1939 -PL-FR stosunki stały się bardziej żywe (PL otrzymuje pożyczkę wojskową od FR; w 1937 podpisuje układ handlowy z FR)
-Litwa -1938 rząd polski wystosował ultimatum do Litwy z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych z PL. Strona litewska musiała uznać, iż pragnie pokoju z PL, co oznaczało pośrednio, że uznaje dotychczasową granicę PL-litewską. -Czechosłowacja -wrzesień 1938 rząd polski wystosował ultimatum z żądaniem oddania tego terytorium PL. Roszczeniom polskim poparcia udzieliły N i Zaolzie znalazło się w polskich granicach. Okoliczności sprawiły, że PL zaczęto postrzegać jako sojusznika N
-N rozpoczynają swą ekspansję - 1936 wkraczają do Nadrenii, która miała być strefą zdemilitaryzowaną, w 1938 przyłączają do siebie Austrię. › 1938 / 1939 N proponują PL włączenie Gdańska do III Rzeszy oraz wybudowanie eksterytorialnej linii kolejowej i drogi, która podłączyłaby Pomorze niemieckie i Prusy Wschodnie. PL odmówiła. N wielokrotnie ponawia propozycję.

(…)

… z Anglią i FR. Oba te państwa udzieliły Polsce gwarancji w przypadku agresji III Rzeszy.
-Spowodowało to wypowiedzenie Polsce aktu o nieagresji przez N. N i ZSSR w lipcu 1939 r. pakt Ribbentrop-Mołotow › podział ziem PL › linia Narew-Wisła-San.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz