Granice - walka z konkretnymi państwami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Granice - walka z konkretnymi państwami - strona 1 Granice - walka z konkretnymi państwami - strona 2

Fragment notatki:

Walka o granice II Rzeczypospolitej. Rywal
Sporny obszar
Najważniejsze wydarzenia
Uwagi
Czechosłowacja
Śląsk Cieszyński
5 październik 1918- tymczasowa ugoda organizacji polskich i czeskich
23 styczeń 1919 - atak wojsk czeskich, walka z polską samoobroną 28 lipiec 1920 - ustalenie przez mocarstwa przebiegu granicy; podział Cieszyna (konferencja w Spa)
Po czeskiej stronie granicy pozostało 14 tys. Polaków. Polska w 1938 wymusiła zwrot Zaolzia
Niemcy
Górny Śląsk
16-24 sierpień 1919 - powstanie śląskie; szybko stłumione
19-27 sierpień 1920 - drugie powstanie śląskie
20 marzec 1921 - plebiscyt 59,6% za Niemcami, 40,4% za Polską
2/3 maj 1921 - wybuch polskiego powstania na wieść o niekorzystnych planach podziału Śląska
21-27 maj 1921 - bitwa o Górę św. Anny
czerwiec 1921 - przerwanie walk, przybycie oddziałów rozjemczych
20 październik 1921 - podział Śląska
Znaczna autonomia Górnego Śląska w ramach Rzeczypospolitej (własny sejm i skarb)
Powiśle, Warmia i Mazury
11 lipiec 1920 - plebiscyt - 96,6% za Niemcami; w wyniku tego do Polski przyłączono jedynie 8 pogranicznych wsi.
Plebiscyt odbył się w czasie największych sukcesów Armii Czerwonej
Wielkopolska
październik-grudzień 1918 - tworzenie polskich oddziałów zbrojnych
27 grudzień 1918 - wybuch walk w Poznaniu, w ciągu kilku dni opanowano większość miast regionu
styczeń-luty 1919 - walki z regularną armią niemiecką
18 czerwiec 1919 - traktat wersalski; Wielkopolska przyznana Polsce
Jedyne w pełni wygrane powstanie polskie.
Litwa
Wileńszczyzna
sierpień 1920 - przekazanie Wilna Litwie przez bolszewików wrzesień-październik 1920 - walki polsko-litewskie 7 październik 1920 - zawieszenie broni w Suwałkach
9 październik 1920 - zajęcie Wilna przez oddziały gen Żeligowskiego; utworzenie Litwy Środkowej (formalnie niepodległej)
24 marzec 1922 - przyłączenie Litwy Środkowej do Polski
Konflikt z Litwą o Wilno przez cały okres międzywojenny.
Ukraińcy
Galicja
1 listopad 1918 - początek walk polsko-ukraińskich o Lwów
22 listopad 1918 - przebicie się do Lwowa regularnych wojsk polskich
kwiecień-czerwiec 1919 - ofensywa polska i wyparcie wojsk ukraińskich z Galicji Wschodniej po Zbrucz.
W okresie międzywojennym silne organizacje ukraińskie, podczas II wojny walki polsko-ukraińskie.
Rosja Radziecka
Białoruś, Ukraina
grudzień 1918 - pierwsze walki polskiej samoobrony z maszerującą na zachód Armią Czerwoną


(…)

… ze zmienną sytuacją polityczną w Rosji i na Ukrainie
25 maj 1920 - polska ofensywa na Kijów
czerwiec-lipiec 1920 - kontrofensywa radziecka i odwrót wojsk polskich 23 lipiec 1920 - w Moskwie powstaje Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Marchlewski, Dzierżyński) jako zalążek władz Polskiej Republiki Radzieckiej
13-25 sierpień 1920 - obrona Warszawy i kontrofensywa znad Wieprza, rozbicie i wyparcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz