Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 87

Podstawowe zagadnienia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1596

WYKŁAD 1 - 24.02.2010r.  Wiedza jako podstawowy zasób:  -   orientacja: oparta na wiedzy  - otoczenie: sieciowe, turbulentne  - dominująca koncepcja zarządzania: zarządzanie wiedzą i zasobami opartymi na wiedzy  - główny problem: jak ...

Zarządzanie wiedzą kierunki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078

WYKŁAD 4 -  Kierunki rozwoju:  Racjonalizm  – wiedza nie ma żadnego źródła, doświadczenia; wiedza tworzona jest w umyśle człowieka w  sposób dedukcyjny; wiedza jest   Empiryzm  – nie ma żadnej wiedzy a priori;   W ramach zarządzania wiedz...

Zarządzanie wiedzą strategie uzupełniające, proces SECI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2065

Wykład 9 –    Strategie uzupełniające realizacje podstawowych strategii zarządzania wiedzą, które mogą być stosowane  równolegle do nich to:  1.  Strategia protekcji wiedzy  2.  Strategia udostępniania wiedzy  Protekcja wiedzy ma min....

Podstawowe zagadnienia - wykłady cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 343
Wyświetleń: 917

WYKŁAD 7    STRATEGIA WIEDZY:  1.   Strategia wiedzy jako zaangażowanie procesów związanych z wiedzą do istniejących lub nowych  obszarów wiedzy dla osiągnięcia celów strategicznych   2.   Strategia  wiedzy  jako  równoważenie  zasobów  wiedzy  organizacyjnej  i  zdolności  do  wiedzy,  pozwalają...

Finanse w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3661

Finanse   są  rozwinięciem  nauki  ekonomii  politycznej.  Finanse  wywodziły  się  z  czasownika  „finire”-  koniec  potem  były  przekształcane  następująco,  najpierw  w  „finare”  –  uregulować  do  końca,  następnie  w  „finatio”  –  orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i j...

KATEGORIE DŁUŻNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1939

KATEGORIE DŁUŻNE    Pożyczka pieniężna    Pieniądz  jest  dobrem  ograniczonym.  Jego  brak  może  uniemożliwić  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  powiększenie  jej  rozmiarów,  zachowanie  wypłacalności,  zwiększenie  konsumpcji  itp.  Jedną  z  metod  przełamania  tej  bariery  jest  za...

Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3003

METODA BADAŃ    Uniwersalne metody poznania naukowego    Metodami poznania naukowego, są: obserwacja zjawisk, prognozowanie, eksperymentowanie.  Głównymi  elementami  metody  ekonomii  politycznej  są  następujące  po  sobie  trzy  postępowania  badawcze:  abstrakcja, stopniowa konkretyzacja i we...

Podstawowe zagadnienia - wykłady - Typologia projektów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1386

  WYKŁAD – prof. UEK Czesław Mesjasz  Zaliczenie: obecności, aktywność, test 1x     Wykład 1 – 24.02.2010 r.  PROJEKT  – to zespołowe działanie zorganizowane, oznaczone ograniczonym horyzontem czasowym. W szerszym znaczeniu: celowe,  świadome przedsięwzięcie, w wąskim znaczeniu plan technicznego ro...

Historia Stosunków kulturalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosława Wiktor-Mach
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2324

  MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI    KULTURALNE || Dobrosława Wiktor- Mach ||    Historia Stosunków kulturalnych.    Kultura w MSK    Kultura  – całokształt działalności człowieka    podział na szerokie i wąskie rozumienie kultury   znaczenie szerokie: to, co dana społeczność posiada, tworzy (idee),...

Zagadnienia do egzaminu geografia ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 4494
Wyświetleń: 5775

1. Wymień w odpowiedniej kolejności po dwa państwa: a. największe powierzchniowo  Rosja 17 075 tys km2 ; Kanada 9 985 tys km2 b. największe ludnościowo  Chiny 1 311 381 tys (1 311 mln) ; Indie 1 119 538 tys (1 119 mln) 2. Co to jest wskaźnik urbanizacji? Stopień zurbanizowania (umiastowienia) dan...