Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 62

Teorie Stosunków mniędzynarodowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

Podstawy teorii SM  Idealizm vs. Realizm  Idealizm:       - najwcześniejszy z istniejących w nauce o stosunkach międzynarodowych, określany jako  „przednaukowy” lub „archonaukowy” osadzony jest na paradygmatach idealistycznym i realistycznym  – oba symbolizują redukcjonistyczne lub atomistyczne p...

Imperia kolonialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2317

Imperia kolonialne  Największe posiadłości kolonialne miała w XIX wieku Anglia. Pod koniec stulecia do  Korony Brytyjskiej należała czwarta część kuli ziemskiej. Potężne imperia miały również  Francja i Rosja. Po pojawieniu się w XIX wieku dwóch nowych państw aspirujących do  miana mocarstw, Niem...

Turystyka na obszarach chronionych parki narodowe- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2254

Książka Kurek - podrozdziały turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych. Przemiany  pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, przyrodnicze obszary chronione.  możliwości użytkowania .     Początki ochrony przyrody Polsce    Bolesław Chrobry – ograniczenie polowań na bobry ...

Początki ochrony przyrody w Polsce wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477

Książka Kurek - podrozdziały turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych. Przemiany  pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, przyrodnicze obszary chronione.  możliwości użytkowania .     Początki ochrony przyrody Polsce    Bolesław Chrobry – ograniczenie polowań na bobry ...

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

  PERIODYZACJA POLITYKI EKONOMICZNEJ W  TRANSFORMACJI USTROJOWO-SYSTEMOWEJ    kryterium periodyzacji: dominujący w poszczególnych okresach rodzaj polityki gospodarczej   FAZA WSTĘPNA – „ZEROWA” (1989)     FAZA WSTĘPNA („zerowa”),  poprzedzająca bezpośrednio proces restauracji kapitalizmu, obejm...

Zagadnienia do egzaminu- Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3535

1.Wymień i opisz krótko sposoby mierzenia PKB.  2.Omów różnicę pomiędzy PKB potencjalnym a PKB rzeczywistym, PKB realnym a PKB nominalnym, PKB w c.c.p. i PKB  w c.r.  3.Dane są: 1.wydatki konsumpcyjne 2.subsydia państwa 3.czynsze 4. doch...

METODY ORGANIZATORSKIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2212

II. METODY ORGANIZATORSKIE    1) BADANIE METOD PRACY        sprowadza się ono do podzialu badanego procesu pracy na odpowiednio drobne czesci składowe,  zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej  ocenie i analizie pod katem eliminacji, ...

Pojęcia- metoda, ewolucja metod

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

I. POJĘCIA:    metoda  – jest to systematyczny sposób postepowania przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegos dzialania,  migawkowych wiec sklad migawkowych układ jego stadiów.    Ewolucja metod wg. Mouchota i Moleta  1.  Metody heurystyczne  2.  Metody zracjonalizowane  3.  Metody klasyczne  ...

Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

  III. ZASADY I METODY USPRAWNIAJĄCE PRACE KIEROWNICZĄ  1. METODA ABC    Etapy metody ABC:  1.  obserwacja i rejestracja faktów (ustalenie wartości cechy, przyjętej za kryterium odnoszące się do  wszystkich elementów zbioroosci objętej badaniem)  2.   klasyfikacja danych uzyskanych w toku rejestr...

STYLE KIEROWANIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5138

    V. STYLE KIEROWANIA    1. ROZWÓJ BADAN NAD STYLAMI KIEROWANIA  - autokrata  - demokrata  - „laissez-faire”    2. GŁOWNE MODELE STYLÓW KIEROWANIA    Siatka stylow kierowania wg Blacie i Mouton  1.  styl bierny (niska orientacja na ludzi i na zadania)  2.  styl autokratyczny (niska orientacja n...