Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 61

Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

CERTYFIKACJA WYROBÓW  Certyfikacja wyrobów    Obszar obowiązkowy          Obszar dowolny  (regulowany)             ( nieregulowany)    Ustawa o wyrobach budowlanych  Znak  budowlany  B -  przyznawany  jest  w  ramach  krajowego  systemu  znakowania  wyrobów  budowlanych,  w  odniesieniu,  do  któ...

Normalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM    Wykład I NORMALIZACJA  Przykłady normalizacji:  - szerokość drogi rzymskiej- 2,75 m, IV w p.n.e  - Piramida Cheopsa- jednolity moduł bu...

Krytycyzm - Kant

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1820

Krytycyzm.  Kant  urodził się w Królewcu. Po studiach rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie. Został profesorem, następnie  dziekanem i rektorem. Był kawalerem, całe jego życie było bardzo uregulowane i uporządkowane, każdy dzień taki sam jak  poprzedni.  Oprócz koncepcji filozoficznej stworzył...

Początki filozofii - Jońska filozofia przyrody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Początki filozofii – VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody.  1.  Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury:  - Kreta (najstarszy ośrodek) – kultura minojska – kultura pałaców, które s...

Wykłady- szkoła sceptyków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

Epikur (IV – III w.p.n.e.)  Ok. 300 r. p.n.e. założył szkołę w Atenach, tak jak Arystyp twierdził, że najwyższym dobrem jest przyjemność – był hedonistą. Są  jednak pewne różnice:  - oprócz przyjemności cielesnych są też duchowe  - celem powinny być przyjemności długotrwałe, należy zrezygnować z ...

Warunki a czynniki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1365

  Wykład 4 -   Warunki a czynniki rozwoju:      Siły    zewnętrzne    Siły      Czynniki rozwoju  wewnętrzne      przedsiębiorstw                              Warunki rozwoju przedsiębiorstw                      Warunki  czynniki  Warunki występują na zewnątrz, są w otoczeniu. Czynniki to wszystk...

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225

PAŃSTWO W SYSTEMIE POLITYCZNYM  PAŃSTWO:  1.znaczenie logiczno normatywne:  z  jedenj strony kategoria języka, z drugiej wyobrażenie spójnego systemy norm regulujących  zachowania ludzkie  państwoszczególny  przejaw zjawiska (jest wybitnym blaskiem samego prawa)  2. znaczenie psychologiczne:  psy...

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1414

.  PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE  Partia słowo  pochodzi od 2 łacińskich słów,  pars część,  bądź  partie dzielić  Dawniej w Grecji i Rzymie , partia to była grupa ludzi kojarzona negatywnie, bowiem dokonywali oni  czynów szkodliwych, znaczenie pejoratywne. W Starożytnym Rzymie grupy zorganizowanych os...

Suwerenność państw i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

Za suwerenne państwo można uznać takie państwo, które w odpowiednio wysokim stopniu spełnia  nastepujące kryteria:  1. Posiada zwierzchnia władzę nad terytorium i ludnością  2. Może dobrowolnie nawiązywać równorzędne stosunki z innymi państwami i być członkiem swobodnie  wybranych organizacji mie...

System polityczny- ujęcia definicyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407

1.Polityka  2.Władza i władza polityczna  3.Ogranizacja polityczna i system polityczny  POLITYKA to  działalność polityczna; to dążenie do zdobycia i poszerzenia władzy, do wywierania  nacisku na władzę( podejście dynamiczne)  WŁADZA to  stosunek pewnego typu relacji, to  stosunek społeczny zacho...