Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 63

Bariery i utrudnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2121

Bariery i utrudnienia:  1. Nieświadomość dorobku światowej wiedzy w zakresie psychospołecznych uwarunkowań aktywności  rekreacyjnoturystycznej  Stosunkowo od niedawna możemy zaobserwować zapotrzebowanie na refleksje teoretyczną. Brak  znajomości funkcjonowania organizmu i jego ruchowych potrzeb...

Historia rekreacji, rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3094

Tematyka zajęć:  1. Refleksja teoretyczna nad problematyką rekreacji  2. Psychologiczne aspekty rekreacji  3. Biologiczne aspekty rekreacji  4. Ekonomiczne uwarunkowania rekreacji  Literatura:  1. materiały z wykładów  2. Teoria i metodyka rekreacji (red.) I. Kiełbasiewicz i Drozdowska 2001  3. S...

Czynniki kształtujące zachowanie i walory rekreacj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zachowanie jest samoocena  Samoocena:  Zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do własnej osoby (Zaborowski, 1967)  Samowiedza stanowi podstawę samooceny. Jednostka porównuje „ja realne” z „ja idealne” oraz z innymi  osobami  Rodzaje:  o...

FORMY REKREACJI - formy o dominancie somatycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2177

FORMY REKREACJI – dydaktyczne sposoby organizowania i prowadzenia działalności rekreacyjnej /Ożdziński 2001/  Kryteria podziału form:  1. struktura organizacyjna aktywności ruchowej podzielona ze względy na charakter uczestnictwa  2. uwarunkowania czasoprzestrzenne  3. formy dydaktyczne prowadzenia...

Wychowanie zdrowotne i marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Wychowanie zdrowotne  Wellness:  - równowaga w odżywianiu  - aktywna postawa i  współżycie międzyludzkie  - fizyczna aktywność jako  warunek zdrowia  - wychowanie do  bezpieczeństwa  - oświata sanitarna  - higiena osobista  Pozytywny ...

Kultura organizacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1694

Kultura organizacyjna.  1.  Przyczyny zainteresowania kulturą organizacyjną.   Praktyka:  - Globalizacja i kontakt kulturowy  - Casus Japonii – inny kapitalizm?   Japońskie firmy powstawały w obszarach wiejskich. Ze względów kulturowych ciężko było przekonać  rolników do pracy w fabrykach, przy f...

Pojęcie organizacji. Typy organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2310

Pojęcie organizacji. Typy organizacji.     1.Poziomy życia społecznego  3 przestrzenie w społeczeństwie:  a)  mikrospołeczna  – wszyscy w niej tkwimy. Obejmuje takie zbiorowości jak: rodzina, przyjaciele,  kręgi towarzyskie, grupa znajomych z firmy. Obejmuje bezpośrednie relacje międzyludzkie, ma...

Źródła władzy w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295

Źródła władzy w organizacji.  1.  Formalne możliwości działania.   - Charakterystyczna podstawa władzy w systemach legitymizowanych przez prawo (biurokracja w  sensie weberowskim)  Możliwości te są:  - przypisane do stanowiska, nie do osoby  - definiowane w kategoriach praw i obowiązków  - równoz...

Metafora organiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2429

1.  Metafora organiczna.   - organizacja nie jest maszyną  - tworzą ją i składają się na nią ludzie  - organizacja = organizm  - jest całością  - „żyje”  - składa się z elementów o różnej budowie i przeznaczeniu;  - ma „potrzeby”  - przyrównywanie organizacji do organizmu odsłania nowe jej właści...

Projektowanie w sieciach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

Projektowanie w sieciach.  Obszary pracy w sieciach.  • Jeśli chodzi o obszary aktywności człowieka, które są i mogą być efektywnie realizowane w  sieciach,  to można postawić twierdzenie, iż stopień efektywności pracy w sieci rośnie w zależności wzrostu  udziału (znaczenia) informacji w realizow...