Teorie Stosunków mniędzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie Stosunków mniędzynarodowych - strona 1 Teorie Stosunków mniędzynarodowych - strona 2 Teorie Stosunków mniędzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:


Podstawy teorii SM  Idealizm vs. Realizm  Idealizm:       - najwcześniejszy z istniejących w nauce o stosunkach międzynarodowych, określany jako  „przednaukowy” lub „archonaukowy” osadzony jest na paradygmatach idealistycznym i realistycznym  – oba symbolizują redukcjonistyczne lub atomistyczne podejście do rzeczywistości międzynarodowej  - rozwijał się w 3 fazach: lata 30. XX w., bezpośrednio po 1945 do połowy lat 50., lata 70.  - w USA rozpoczęto badania naukowe nad stosunkami mn.   · chciano przenieść amerykańskie ideały na Europę  · potrzeba przełamania izolacjonistycznych postaw wobec świata i potrzeba uzasadnienia roli USA w  świecie    - prezydent Woodrow Wilson był przekonany, że najlepszym sposobem budowy pokoju jest  promocja demokracji, a działania państw poddane ocenom etycznym pozwolą zbudować ład mn.    - przed I wojną Wilson chciał, aby Stany mogły zaistnieć w świecie jako państwo neutralne  · w przemówieniu do Kongresu 22.01.1917 mówił o koncepcji zawarcia pokoju bez zwycięzców i  zwyciężonych, krytykował europejską równowagę sił, która miała powstrzymać wybuch wojny  · krytykował państwa, które chciały utrzymać pokój w oparciu o siłę militarną  · pokój dla Wilsona nie był tylko brakiem wojny – oznaczał swobodę handlu, poruszania się itd.      - na kształtowanie się postawy Wilsona wpłynęła idea „Boskiego przeznaczenia”  (Manifest Destany), obecna w polityce amerykańskiej od 1845  · miała zabarwienie idealistyczne, etyczne oraz religijne; Stany opierały swoje ideały (wolność, pokój,  ład społeczny) na najwyższym prawie, dotyczyło to także quasi – naukowej i metafizycznej misji USA  · idea ta stworzyła teoretyczne podwaliny rozwoju paradygmatu idealistycznego w zagranicznej  polityce Stanów    - odwołując się do praw naturalnych Wilson, tworzył podwaliny nauki o stosunkach mn. Na  wartościach sformułowanych przez Vittoria i Grocjusza  · elementy przebudowy stosunków Wilson zawarł w „14 Punktach Prezydenta W. Wilsona”  ·podstawowe hasła: demokratyzacja stosunków wewnątrzpaństwowych i mn., wolność w przepływie  ludzi i idei, utworzenie organizacji międzynarodowej, liberalizm gospodarczy i handlowy,  poszanowanie prawa międzynarodowego i norm, którymi rządzi się społeczność mn., pokojowe formy  rozwiązywania sporów mn.    - program przebudowy stosunków przede wszystkim zakładał, że państwo w swych  stosunkach z innymi państwami może działać dobrze lub źle, moralnie lub amoralnie, ale zawsze  podlega procesowi stałego moralnego doskonalenia się  · państwo jako istota rozumna kieruje się prawem rozumu i przekłada spokojne współżycie nad wojnę 

(…)


Lothar von Metternich czy Francisco Franco.
Niemcy mają własną tradycję konserwatyzmu tradycjonalistycznego, którego główne hasła
podnosił już Justus Möser (1720-1794).
Kongres wiedeński (1814-1815) był najbliższą sukcesu próbą przywrócenia starego ładu.
W Anglii od przełomu XVIII i XIX wieku przeważał tzw. ewolucjonizm (konserwatyzm
ewolucyjny), któremu dał początek Edmund Burke. Ewolucyjni…

neorealizmu/neoliberalizmuu, takie jak teoria racjonalnego wyboru na płaszczyźnie, na której
metoda naukowa nie ma zastosowania w społeczeństwie, a zbadanie stosunków
międzynarodowych jest niemożliwe.
Kluczowa różnica pomiędzy tymi dwoma pozycjami leży w tym, iż pozytywne teorie, takie
jak neo-realizm oferują nieformalne wytłumaczenia (takie jak: dlaczego i jak siła jest
gromadzona). Post-pozytywistyczne…
… wiedeński (1814-1815) był najbliższą sukcesu próbą przywrócenia starego ładu.
W Anglii od przełomu XVIII i XIX wieku przeważał tzw. ewolucjonizm (konserwatyzm
ewolucyjny), któremu dał początek Edmund Burke. Ewolucyjni konserwatyści akceptowali
powolne zmiany systemu politycznego, lecz byli niechętni rewolucjom.
Niektórzy myśliciele konserwatywni za właściwy konserwatyzm uważali i uważają jedynie…
… jak:
zależności między stanami, wielkość siły militarnej, równowaga sił itp. Post-pozytywistyczna
epistemologia z kolei odrzuca pomysł, że świat społeczny może zostać zbadany w sposób
obiektywny i bez uwzględnienia standardów. Odrzuca centralne idee
neorealizmu/neoliberalizmuu, takie jak teoria racjonalnego wyboru na płaszczyźnie, na której
metoda naukowa nie ma zastosowania w społeczeństwie, a zbadanie…
…, sprawiedliwość, solidaryzm międzynarodowy
-opisywany przez idealistów świat był wizją świata, jaki mógłby być lub jakim chcieli go
widzieć
- odwoływanie się do wartości etycznych, norm prawa mn. czy moralności coraz bardziej
obnażało nieadekwatność proponowanych metod i środków w polityce zagranicznej
· powstało zapotrzebowanie na paradygmat, który przedstawia świata takim jakim jest w
rzeczywistości…

transnarodowej) realizm nie dostarcza wyczerpującego wyjaśnienia tego i innych fenomenów
z powodu braku narzędzi analizy np. międzynarodowej współpracy.
Tradycjonalizm
Jego twórcą jest Joseph de Maistre. Tradycjonaliści starali się odbudować i przywrócić stary
ład polityczny który zburzyła w 1789 roku rewolucja francuska. Gdy okazało się to
niemożliwe, starali się odbudować choć część tradycji politycznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz