Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 155

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

CECHY PAŃSTWA: Państwo jako organizacja polityczna: Państwo sprawuje władzę polityczną, mająca rozległy i kompleksowy charakter Odnosi się do całości społeczeństwa Decyduje o zasadach rozdziału dóbr. Stymuluje i powinno godzić konflikty wewnętrzne między grupami społecznymi Dysponuje najostrz...

Finanse - wzory - Kapitalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1841

Kapitalizacja prosta Kapitalizacja złożona zgodna Kapitalizacja prosta niezgodna Kapitalizacja złożona niezgodna Kapitalizacja ciągła Kapitalizacja złożona z góry zgodna Kapitalizacja złożona z góry niezgodna Stopa względna Skracanie okresu Stopa równoważna złożona z dołu Stopa równoważna złożona z...

Wzory pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3115

Średnia arytmetyczna: Mediana - wartość środkowa : Rozstęp: Odchylenie przeciętne: Wariancja - różnica między wartościami a średnią (przeciętnie): Odchylenie standardowe: Współczynnik zmienności - ile % średniej stanowi odchyleni...

Cw3-korelacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Ćw.3  T: Korelacja dwóch cech statystycznych – dwóch zmiennych:  Cel: zdobycie umiejętności oceny korelacji dwóch zmiennych ilościowych i jakościowych.   1.  Graficzna przedstawienie zależności dwóch cech mierzalnych  a.  Rodzaje zale...

Cw4-regresja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Ćw.4  T: Regresja liniowa dla dwóch  cech statystycznych – dwóch zmiennych:  Cel: zdobycie umiejętności wyznaczenia funkcji regresji dwóch zmiennych ilościowych   i uzasadni...

Cw5-wspolzaleznosc_wielu_cech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Ćw.5   T: Współzależność liniowa wielu cech statystycznych.  Cel: zdobycie umiejętności obliczania i interpretowania korelacji cząstkowej, wielorakiej oraz funkcji regresji wielorakiej.  1.  Współzależność liniowa wielu cech – ujęcie teoretyczne:  a.  Rodzaje współzależności liniowej wielu cech. ...

Cw7-zmienna_losowa_skokowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

Ćw.7  (dw6-kolokwium)  T: Zmienna losowa skokowa    1.  Związek między populacją generalną a próbą.  2.  Pojęcia podstawowe z rachunku prawdopodobieostwa – przypomnienie wiadomości:  a)  doświadczenie losowe  b)  zdarzenie elementarne  c)  przestrzeo zdarzeo elementarnych – pojęcie zbioru 

Cw8-_zmienna_losowa_ciagla

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Ćw.8  T. Rozkład normalny jako przykład zmiennej losowej ciągłej.   Cel – Umiejętnośd wyliczania prawdopodobieostw w przypadku zmiennej losowej ciągłej, poznanie obszaru  zastosowao rozkładu normalnego.     1.  Przypomnienie określenia zmiennej losowej skokowej i ciągłej.  2.  Zastosowanie funkcj...

Cw10_-estymacja_cz2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Ćw.10   T:  Estymacja  przedziałowa  cz.2    i  3–  przedziały  ufności  dla  wariancji  i  wskaźnika  struktury  oraz  minimalna wielkośd próby.  1.  Omówienie modeli dla wariancji...

Cw-11-12-_weryfikacja_hipotez_-_jeden_parametr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Dw.11-12  T: Weryfikacja hipotez statystycznych  1.  Pojęcia podstawowe.  2.  Konstrukcja testu istotności.  3.  Dokładne omówienie metody w przypadku hipotezy o wartości  średniej w populacji  4.  Zadania – modele dla...