Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 154

11,12. Spłata kredytów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

2.1, 2.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

2.1 Prawo konstytucyjne normuje w szczególności podstawowe zasady ustroju państwowego, wolności, prawa i obowiązki obywatelskie, podstawy systemu prawnego państwa i jego finansów publicznych, a także ogólne zasady ustroju organów władzy i innych organów konstytucyjnych i samorządu terytorialnego...

4.2 postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2093

4.2 Postępowanie przed sądami administracyjnymi Dwuinstancyjne sądy administracyjne: Sądy I instancji- wojewódzkie sądy administracyjne II instancja- Naczelny Sąd Administracyjny Postępowanie przed sądem administracyjnym oparte jest na zasadzie skargowości i

7.1.4.1,7.1.5,7.1.6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

7.1.4.1, 7.1.5, 7.1.6 7.1.4.1 Osoby fizyczne Każdy jest osobą fizyczną (i ma zdolność prawną od momentu wystawienia aktu urodzenia do aktu zgonu) Osobę zaginioną uznaje się za zmarłą po upływie 10 lat Zdolność do czynności prawnych - zdolność do tego by przez czynności prawne swym własnym, samo...

7.2.1-7.2.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

7.2.1-7.2.3 Prawo rzeczowe Prawo rzeczowe - zespół przepisów regulujących własność oraz inne formy korzystania z rzeczy (znaczenie przedmiotowe) bądź też bezpośrednio prawo własności lub inne prawo podmiotowe przysługujące co do rzeczy (znaczenie podmiotowe) Prawa rzeczowe podmiotowe: Własność ...

Ogólne wiadomości o prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Ogólne wiadomości o prawie Prawo - zbiór norm ogólnych, pochodzących od organów publicznych, na których straży stoi przymus państwowy Podział prawa: Prawo zwyczajowe Prawo stanowione Zwyczaj - powszechnie stosowana w danym czasie, środowisku i stosunkach społecznych praktyka określonego postępow...

Postępowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Postępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne ogólne służy do realizacji norm prawa administracyjnego materialnego Kodeks postępowania administracyjnego - reguluje postępowanie administracyjne ogólne Postępowanie szczególne jest uregulowane w przepisach znajdujących się poza kodeksem ...

Powiat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

Powiat (3.5.4-3.5.5) Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działań gmin. Zadania powiatu: Edukacja publiczna ( szkoły ponadgimnazjalne i placówki specjalistyczne ) Ochrona zdrowia ( przychodnie i szpitale ogólne ) Pomoc społeczna ( domy pomocy, ośrodki opiekuńcze ) Wspieranie osób niepełn...

Prawo egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

Skąd wynika zasada nieinterwencji w prawie międzynarodowym publicznym? Co to jest klauzula europejska w konstytucji RP? Jakie terytorium należy do RP (łącznie z morzem)? Co to jest ius sanguinis? Jakie państwa są unitarne? Jakim typem organizacji jest Unia Europejska? (supranacjonalnym) Skon...

Prawo egzamin z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

Skąd wynika zasada nieinterwencji w prawie międzynarodowym publicznym? Z Karty Narodów ONZ Co to jest klauzula europejska w konstytucji RP? Art. 90 ust.1 Konstytucji - ogranicznie w wykonywaniu suwerenności Jakie terytorium należy do RP (łącznie z morzem)? Terytorium lądowe, powietrzne, morskie, ...