Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 125

Samorządy terytorialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239

Samorządy terytorialne  Ustawa o samorządzie gminnym 8 marca 1990. Gmina zadania w swoim imieniu i na własny  rachunek. Status stanowi  o ustroju gminy. Tworzy, dzieli i ustala granice gminy RM na podstawie  rozporządzenia. Opinia zainteresowanej Rady gminy a ta przed tym konsultacje z mieszkańca...

Prawo ochrony konkurencji.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Prawo ochrony konkurencji  Obowiązkiem  organu  ochrony  konkurencji  jest  ustalenie,  tzw.  Rynku  właściwego.  Rynek  właściwy  składa się z 3 elementów: rynek produktowy( rynek producentów betonu, farb), rynek przedmiotowy  dotyczący rynku usług ( gminny- wywóz śmieci, usług pogrzebowych, tel...

Geografia - calosc wykladu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1309

WPROWADZENIE Książki   Podstawowe "Podstawy geografii ekonomicznej" - PWE Warszawa wyd. 3 Lub "Geografia gospodarcza wiata" I. Fierla PWE Warszawa     Uzupełniająca S. Otok - "Geografia polityczna&q...

Gospodarowanie Nieruchomościami - podstawowe pojecia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1323

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności ( nieruchomość gruntowa ), jak również budynki trwale z gruntem związane ( nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków( nieruchomość lokalowa) , jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od...

Rynek pracy i polityka zatrudnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek pracy i prawo pracy
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1365

RYNEK PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIA Rynek pracy - miejsce gdzie spotykają się pracodawcy oferujący miejsca pracy i ludzie szukający pracy i gdzie zawierane są transakcje wymiany. Klasyfikacja rynków pracy: Ze względu na przekrój przestrzenny: - rynek wewnętrzny - w obrębie danego przemysłu - ry...

Argumentacja etyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1463

WYKŁAD 5 15.11.2010r. Kłamstwo - mówienie nieprawdy Argumentacja etyczna: - zwolennicy absolutnego zakazu kłamstwa. Zawsze kłamstwo jest moralnie naganne - potępienie Absolutyści: św. Tomasz, Kant Immanuel (oświecenie) - relatywizm - względny...

Zasady i procedura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

WYKŁAD 14 24.01.2011r. Zasady: zasada maksymalizacji zasada sprawiedliwości dystrybutywnej - każdemu według wkładu włożonego w firmę dla maksymalizacji zysków  nie mylić, że dla każdego według zasług Tu decyzja zależy od wkładu, np. osoba starsza może być mniej wydajna Jeśli według zasług to l...

Gospodarka regionalna - wykłady - Marketing terytorialny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Gospodarka regionalna Literatura: Wykłady „Gospodarka regionalna i lokalna” Z. Strzelecki, PWN 2008 Roz. 1: 1.1, 1.4, 1.5, 1.8 - Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego Roz. 3 - Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej Roz. 4, bez 4.2.2. - Polityka regionalna Roz. 5 - Pr...

Geografia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy geografii
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2163

Kto (nazwisko, narodowość) jest autorem twierdzenia: „władza klimatu jest pierwszą władzą na świecie”? Karol Ludwik Monteskiusz - francuski filozof (dot. determinizmu geograficznego)   Podaj przybliżoną wartość światowego pogłowia: bydła 1 339 mln szt kóz 700 mln szt owiec 1 058 mln szt wielbłąd...

Strategie konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

Porter. Notatka składa się z 2 stron. M.Porter - „Strategie konkurencji” Strategia konkurencji - podejmowane przez firmę działania zaczepne lub obronne mające na celu utrzymanie pozycji w danym sektorze, skuteczne radzenie sobie z pięcioma siłami konkurencyjnymi i uzyskanie przez firmę wyższej sto...