Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 124

Zagadnienia na biochemię

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Stomatologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

VLDL  - Lipoproteina bardzo małej gęstości (ang.) Very Low Density Lipoprotein, VLDL –  wytwarzana jest przez wątrobę, transportuje lipidy z wątroby do tkanek tłuszczowych. Nowo  powstała w wątrobie VLDL zawiera apolipoproteiny – apoB100 i ...

Pytania na egzamin - Kultura przeworska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Archeologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

-nazwa kultury lateńskiej pochodzi od stanowiska La Tene nad największym jeziorem w Szwajcarii. I  to właśnie jezioro nazywa się NEUCHATEL!   -Co pozostawili po sobie Scytowie na ziemiach polskich aplikacja pancerza lub tarczy, sztylet ze złotą, ...

Archeologia wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Archeologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1400

      1. Podręcznik "Wielka historf Polska - Najdawniejsze dzieje ziem polskich", pqr Kaczanowski,  Janusz. K. Kozłowski wyd. "Fog".D.M.94.(438)podr. - ťy przyswoić sobie granice epok, %rócić uwagę na  d%kusyjność tez; różne kuq[y    archeologiczne: zasięg występowania, kultur...

Wymiar sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Trybunał Sprawiedliwości  Skład i status członków    w skład TS wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego   27     TS jest wspomagany przez  8 rzeczników generalnych   ich zadaniem jest przedstawianie uzasadnionych wni...

Organy zdecentralizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

AGENCJE     wyodrębnione strukturalnie ciała, niebędące formalnie częścią instytucji, tworzone prawem wtórnym,     funkcje :  o  wnoszą element decentralizacji i rozproszenia geograficznego w UE,  o  nadają wyższą rangę zadaniom, które zostały im powierzone, poprzez utożsamianie ich z agencją, ...

Motywowanie i wynagrodzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

Motywowanie:  Jest to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez  stwarzanie  środkow i możliwości realizacji ich systemow wartości i oczekiwań (celow działania) dla osiągięcia celu  motywującego.  Podejścia do motywacji:  Model tradycyjny:  Model stosunkow ws...

Periodyzacja epoki staropolskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2800

Periodyzacja epoki staropolskiej    Periodyzacja - wewnętrzny podział na epoki i okresy literackie.   Renesans:  1.  1470- 1512 prerenesans  2.  1510- 1543 faza nowołacińska  3.  1543- 1584 renesans dojrzały  4.  1584- 1629 faza schyłkowa  Barok:  1.  1580- 1630 wczesny  2.  1630- 1680 dojrzały  ...

Teorie agresji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1456

Teorie agresji    Agresja – słowne lub fizyczne zachowanie mające na celu uszkodzenie  osób lub mienia.  Teorie:     Biologiczne ( wszyscy rodzimy się z tendencją do zachowań agresywnych):        -  psychodynamiczna - agresja: efekt powstałego w ciele napięcia,      które  musiało znaleźć ujście...

Poststrukturalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

Poststrukturalizm  Anna Burzyńska:  Po czym rozpoznać poststrukturalizm?    Periodyzacja:     1.  faza  ( „właściwa” ,   „negatywna” ,   „krytyczna” );  1966  –  ok.  1985r.,  związana  z  dekonstrukcją  Derridy ,  dekonstrukcjonizmem  a...

Normy moralne a zachowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

  1. Normy moralne a zachowania  Normy  moralne,  wychodzą  z  centralnego  założenia  że    harmonijnie  wpływa  na  jednostkę.  Winny  integrować  społeczność  do  której  są  adresowane.  Łamanie  norm  moralnych  przez  jednostki  rodzi  chaos,  niepewność  tych  którzy  normy  przestrzegają....