Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 123

Integracja Europejska - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1197

Wykład IV - 15.03.2011 TRAKTATY RZYMSKIE Wspólnotowa polityka konkurencji: Jest to ważna polityka. Zapewnia  równośd działania  wszystkich  podmiotów. Ta polityka ma dwa aspekty:  aspekt  mikroekonomiczny  i aspekt makroekonomiczny. ...

Integracja Europejska - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

Wykład IX - 10.05.2011 Europejski Obszar Gospodarczy (01.01.1994) Polega to na tym,  że kraje EFTA zapragnęły  ściślejszej  współpracy  z jednolitym  rynkiem  wewnętrznym.  Kraje EFTA były  naturalnymi  partnerami  handlowymi  i gospodarczymi  rynku  Europejskiego.  Kaje EFTA chciały uczestniczyd...

Integracja Europejska - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1120

Wykład V - 22.03.2011 1. Postanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego:  Stopniowe utworzenie jednolitego  rynku wewnętrznego  do kooca 1992 roku - obszaru o przepływie  towarów, usług,  ludności i kapitału.  Zastąpienie zasady ...

Integracja Europejska - wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 455
Wyświetleń: 994

Wykład VI - 29.03.2011 Założenia Planu Delorsa: 1. W zakresie  unii ekonomicznej: - Jednolity rynek  (towarów, usług,  kapitału  i siły roboczej). - Realizowanie polityki  konkurencji,  która to dotyczy podmiotów  i przedsiębiorstw  funkcjonujących  na rynku  wewnętrznym.  Chodziło o ograniczenie...

Integracja Europejska - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 322
Wyświetleń: 861

Wykład VII - 05.04.2011 Instytucje Unii Europejskiej  & Mechanizm Podejmowania Decyzji Czynniki kształtujące model podejmowania decyzji w UE:  Forma integracji  - istnienie  instytucji ponadnarodowych;  wpływa na kształt i działalnośd instytucji,  że do momentu  tworzenia  przez kraje strefy...

Integracja Europejska - wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1064

Wykład VIII - 19.04.2011 Specyfiki I rozszerzenia  WE (1973): - Dominująca rola Wielkiej  Brytanii, - Duże zróżnicowanie  kandydatów  pod względem  rozwoju  gospodarczego, - Niechęd krajów kandydackich  do wspólnej  zewnętrznej  taryfy celne...

Integracja Europejska - wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

Wykład X - 24.05.2011 Rozszerzenie 01.05.2004  - 10 nowych  paostw. Grupa Luksemburska  - 31 marca 1998  - rozpoczęcie negocjacji,  gdyż  rok wcześniej  kraje te, zostały zatwierdzone  w Luksemburgu: - Cypr, - Czechy, - Estonia, - Polska, - Słowenia, - Węgry. Grupa Helsinki  - rok później  został...

Europejski system banków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH, EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY  STATUS PRAWNOUSTROJOWY EBC I EBI    EBC i EBI to wyspecjalizowane organy o charakterze ekonomicznym,    podstawy prawno...

Międzynarodowe prawo publiczne wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1568

organizacyjnie:    zaliczenie: test przed sesją (2/3 oceny) na początku stycznia, kilka  pytań wielokrotnego wyboru 30pkt, kazusy 15 pkt - 3 stany faktyczne za 5  pkt, jeden z prawa morza, dwa z głosowania organizacjach, etc.    kwestia podręczników: Wierzanek, Simonides; góralczyk, sawicki,  p...

Norma okluzyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Stomatologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3038

TREŚCI SPIS:    I.  OKLUZJA CENTRALNA  II.  KLASY ANGLE’  III.  NAGRYZ PIONOWY I POZIOMY  IV.  KONTAKTY GUZKÓW  V.  SZEŚĆ KLUCZY PRAWIDŁOWEGO ZGRYZU WG. ANDREWSA                                                                          1    I. OK...