zagadnienia na biochemię

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia na biochemię - strona 1 zagadnienia na biochemię - strona 2

Fragment notatki:


VLDL  - Lipoproteina bardzo małej gęstości (ang.) Very Low Density Lipoprotein, VLDL –  wytwarzana jest przez wątrobę, transportuje lipidy z wątroby do tkanek tłuszczowych. Nowo  powstała w wątrobie VLDL zawiera apolipoproteiny – apoB100 i apoE oraz triacyloglicerole  pochodzenia endogennego.[1] Lipoproteiny VLDL charakteryzują się gęstością względną 1,0 - 1,006  g/ml i odpowiadają ruchliwością elektroforetyczną frakcji α2- globulinowej (pre-β)[2].  Skład VLDL[edytuj]  60% triglicerydy  18% cholesterol zestryfikowany i wolny  14% fosfolipidy  8% apolipoproteiny B100, E oraz C  Chylomikrony CM  – duże lipoproteiny występujące w osoczu krwi. Charakteryzują się  gęstością względną ponizej 0,95 g/ml oraz obecnością na ich powierzchni apolipoprotein apoA,  apoB48, apoC oraz apoE.      Funkcja  Ze względu na hydrofobowy charakter cząstek lipidów, w tym trójglicerydów oraz cholesterolu, nie  mogą one być transportowane bezpośrednio w środowisku wodnym krwi. Aby transport mógł być  możliwy, powstają kompleksy lipoproteinowe np. chylomikrony, HDL, LDL, VLDL, których otoczka jest  hydrofilowa, a cała cząstka jest rozpuszczalna w wodzie.  Chylomikrony transportują, pochodzące z pokarmu m.in. trójglicerydy, fosfolipidy i cholesterol, z  jelita cienkiego do wątroby i mięśni.  FABP  - Białko wiążące kwasy tłuszczowe (FABP - Fatty Acid Binding Protein)    FATP  – Białko transportujące kwasy tłuszczowe   Karnityna , L-karnityna, β-hydroksy-γ-trimetyloaminomaślan, (CH3)3N+-CH2-CH(OH)-CH2-COO- –  organiczny związek chemiczny, który jest syntetyzowany w wątrobie, nerkach i mózgu z  aminokwasów lizyny i metioniny i pełni rolę w transporcie kwasów tłuszczowych z cytozolu do  mitochondriów. Dość obficie występuje w mięśniach.  ACP  (z ang. acyl carrier protein, proteina przenosząca acyl, białkowy nośnik grup acylowych) –  białko przenoszące grupy acylowe (acyle). Białko składa się z 77 aminokwasów oraz grupy  fosfopantoteinowej, takiej samej jaka wchodzi w skład CoA, przyłączonej do seryny białkowego  komponentu.  Białko to wchodzi w skład kompleksu enzymatycznego, na którym zachodzi biosynteza kwasów  tłuszczowych i jest białkiem przenoszącym reszty acylowe kwasów tłuszczowych, należy do grupy  transferaz.  Podczas syntezy kwasy tłuszczowe są kowalencyjnie związane z grupą tiolową (-SH) białkowego  nośnika grup acylowych, natomiast podczas rozpadu wiążą się z CoA        ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz