Lipoproteiny

note /search

Zagadnienia na biochemię

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Stomatologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

VLDL -> Lipoproteina bardzo małej gęstości (ang.) Very Low Density Lipoprotein, VLDL – wytwarzana...

Białka osocza

  • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1512

- Kwaśna Glikoproteina Haptoglobina, a2-Macroglobulina Transferyna, C3 Lipoproteiny (VLDL, LDL, HDL...

Niedobory białkowe

  • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

: ¯ (umiarkowany) albuminy, a1-antytrypsyna, a1-lipoproteiny, ¯ (o ok. 1/3) prealbuminy, a1-kwaśna glikoproteina...

Erytrocyty - wykład, sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

dni ,koń 133 dni, karaś dni 170 otoczone błoną komórkową zbudowaną z lipoprotein i sacharydów...

Egzamin z biochemii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2758

lipoproteiny o największej gęstości u ssaków. Wymieo ich apolipoproteiny i podaj funkcję lipoprotein. Zad. 8...

Dyfuzja bierna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Histologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

? Rozróżniamy liposomy naturalne i sztuczne. Naturalne dzielą się na chylomikrony i cząstki lipoprotein, zaś...