Normy moralne a zachowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy moralne a zachowania - strona 1 Normy moralne a zachowania - strona 2 Normy moralne a zachowania - strona 3

Fragment notatki:


  1. Normy moralne a zachowania  Normy  moralne,  wychodzą  z  centralnego  założenia  że    harmonijnie  wpływa  na  jednostkę.  Winny  integrować  społeczność  do  której  są  adresowane.  Łamanie  norm  moralnych  przez  jednostki  rodzi  chaos,  niepewność  tych  którzy  normy  przestrzegają.  Systematyczne  łamanie  norm  powoduje  dewiacje    zachowania  innych  jednostek.    Postępowanie  jednostki  powinno  być  zbieżne  z  normami  postępowań  innych  jednostek.  Zbieżność  norm  moralnych,  obyczajowych  i  prawnych.  W  normach  moralnych szukamy wzorca. Wzorzec powinien mieć zbieżne normy postępowania. Normy moralne  opierają się na teorii, badaniu. Nauka pozwala tworzyć schematy, normy moralne stale powstają i są  opisywane  na  nowo  (  nowy  opis  języka-  faktów).  Normy  moralne  ulegają  zmianą.  Wartość  norm  określa  nasze  ideały,  które  są  odległe  od  norm  którymi  się  na  co  dzień  posługujemy.  Ideały  przedstawiają  coś  lepszego  od  przeciętnego  stanu  w  którym  żyjemy,  są  obecne  we  wszystkich  płaszczyznach  życia.  Ideały  równocześnie  mogą  być  ideałami  utopijnymi,  nie  rzeczywiste,  mogą  też  być  destruktywne  dla  ludzkiego  działania  (np.  powszechna  szczęśliwość  wszystkich  ludzi  Marks,  Lenin/  komunizm  zakładał  równość  co  nie  jest  możliwe,  musi  być  rozwarstwienie,  prowadzi  to  do  terroru  przeciwników)  ideał  utopijny  przeniesiony  może  być  dramatem.  Ideały  regulują  w  dużej  mierze  całe  życie  człowieka,  kierunkują  działania  w  danym  zakresie,  porządkują  nasze  normy.  Marazm  moralny,  relatywizm  moralny  w  przypadku  dużej  rozbieżności  między  ideałami  a  rzeczywistością. W społeczeństwie istnieją ideały ojca, księdza, prawnika itp. Ideały moralne określają  wzorce osobowe które mają określony pakiet cech dodatnich i ujemnych. Jeśli wzorzec ma pożądane  cechy  przez  jednostkę  będą  one  szybko  asymilowane  przez  nią.    Pluralizm  ideałów,  ilości  ideałów  prowadzi do wielu sprzeczności, konfliktów pomiędzy normami (nachodzenie ideałów politycznych  terroryzm).  Pluralizm  ideałów  prowadzi  do  konfliktów  nawet  dużych  grup,  takich  jak  narody,  np.  walki religijne.   Społeczne uwarunkowania moralności.  Najpierw żyć, jeść później filozofować- byt kształtuje świadomość. Pieniądze dają możliwość realizacji  dóbr  materialnych  opartych  o  pewne  normy  (  samochód  dla  blichtru).  Środowisko  wpływa  na 

(…)

…: źródłem
powstania pewnych związków jest specyfika danego zawodu oparta o wiedzę (język prawniczy jest
hermetyczny).
Czym jest etyka zawodowa? Etyka zawodowa jest uznawana za określoną wartość w danej hierarchii
zawodów. Woliński zespół norm dotyczących danego zawodu, norm etyki ogólnej, na bazie której to
są konkretyzowane określone normy danego zawodu np. prawniczego. Etyka zawodowa w sensie
węższym określa dane obowiązki moralne.
Jakiej dokonujemy selekcji by przedstawicie danego zawodu postępowali zgodnie z normami? Czy
prawnikiem powinien być przestępca- zatarcie sprawy.
Pawłowska: etyka zawodowa, spisane normy odpowiadające na pytanie jak przedstawiciele danego
zawodu powinni postępować występując oficjalnie ( normy obowiązujące w zawodzie- kodeksy
zawodowe)
Skorowski: etyka zawodowa, próba spisania, skodyfikowania, najważniejszych norm etycznych
danego zawodu, które to określają kulturę pracy w danym zawodzie. Kultura pracy w zawodach
prawniczych, np. ścisłego przestrzegania obowiązku, tworzenia coraz doskonalszego idealnego
zawodu. Na ile pomnażamy ideał zawodu swoją pracą.
Etyka zawodowa oparta o normy moralne, wzbogaca naszą psychikę, postepowania wg. Określonych
norm. Etyka zawodowa…
…, normy tajemnicy zawodowej itp. Sarkowicz: źródłem
powstania pewnych związków jest specyfika danego zawodu oparta o wiedzę (język prawniczy jest
hermetyczny).
Czym jest etyka zawodowa? Etyka zawodowa jest uznawana za określoną wartość w danej hierarchii
zawodów. Woliński zespół norm dotyczących danego zawodu, norm etyki ogólnej, na bazie której to
są konkretyzowane określone normy danego zawodu np…
… patrzeć na pojęcie miłosierdzia, litości. Prawo
rzymskie wymyśliła paremię dura lex sed lex. Myślenie wg. Wartości etyki prawniczej. Etyka
prawnicza się konstruuje po okresie okupacji, okresu międzywojennego, II wojny światowej, po 45
palestra miała służyć świadomości socjalistycznej. Prawo musi się dostosować do norm
wolnorynkowych, kapitalistycznych.
Sędziowie winni być nieustępliwi w swych decyzjach…
… patrzeć na pojęcie miłosierdzia, litości. Prawo
rzymskie wymyśliła paremię dura lex sed lex. Myślenie wg. Wartości etyki prawniczej. Etyka
prawnicza się konstruuje po okresie okupacji, okresu międzywojennego, II wojny światowej, po 45
palestra miała służyć świadomości socjalistycznej. Prawo musi się dostosować do norm
wolnorynkowych, kapitalistycznych.
Sędziowie winni być nieustępliwi w swych decyzjach…
… z niego wynikające, szczególnym
obowiązkiem jest rzetelne prowadzenie spraw, solidarność z grupą zawodową ( omawianie koleżanki
sędziny). Obowiązek dnia codziennego- weź akta do domu, jeśli nie zdążyłeś w pracy. Spełnianie się w
danej pracy zawodowej np. testy psychologiczne. Satysfakcja z wykonywanej pracy. Doskonalenie się
w wykonywanym zawodzie. Romer: etyka sędziowska powinna się w szerokim tego słowa znaczeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz