organy zdecentralizowane

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organy zdecentralizowane - strona 1 organy zdecentralizowane - strona 2 organy zdecentralizowane - strona 3

Fragment notatki:


AGENCJE     wyodrębnione strukturalnie ciała, niebędące formalnie częścią instytucji, tworzone prawem wtórnym,     funkcje :  o  wnoszą element decentralizacji i rozproszenia geograficznego w UE,  o  nadają wyższą rangę zadaniom, które zostały im powierzone, poprzez utożsamianie ich z agencją,  o  niektóre opracowują naukowy i techniczny  know-how  w określonych dziedzinach,  o  niektóre integrują różne grupy interesów w celu ułatwienia dialogu na szczeblu europejskim,     funkcjonalnie  wyróżnia się agencje:  o  mające dostarczać informacje i zapewniać koordynację ich przepływu,  o  których usługi są niezbędne do wydania decyzji, ale same nie mają uprawnień decyzyjnych,  o  które mają uprawnienia decyzyjne w zakresie wdrażania polityk unijnych,  o   większość należy do 1, do 2 EA Leków, do 3 np. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego ,     delegowanie uprawnień :  o  sprawy  Meroni ,  o  zasada  nemo plus Iris transferre potest quam ipse habet ,  o   warunki delegowania uprawnień innemu organowi  (sformułowane przez TS):    tylko wykonawcze,    nie można uprawnień dyskrecjonalnych,    delegowanie nie może wyłączać uprawnień spod dotychczasowych procedur,    instytucja delegująca musi zachować prawo sprawowania nadzoru nad wykonaniem uprawnień,    delegowanie nie może naruszać równowagi instytucjonalnej i uprawnień innych instytucji,     struktura wewnętrzna i organizacja pracy   o  agencją kieruje  zarząd , który ustala ogólne wytyczne,  o  za działania i realizację programów odpowiada  dyrektor wykonawczy  mianowany przez zarząd lub Radę,  o  agencje działają dzięki partnerom na terenie całej UE,  o   skład zarządu  określa rozporządzenie ustanawiające agencję – zawsze ktoś z państw członkowskich i kilku z KE,  może być ktoś mianowany przez PE lub przedstawiciele partnerów społecznych,  o  prawnym przedstawicielem agencji jest dyrektor,  o  w ramach agencji działają  komitety techniczne  lub  naukowe  złożone ze specjalistów w danej dziedzinie,  o   audyt wewnętrzny   wykonywany przez kontrolera finansowego KE lub wyznaczonego przez agencję – poza  tym są przedmiotem kontroli ze strony TO,  o   finansowanie  – większość z  dotacji UE , kilka  samodzielnie ,     agencje i ich zadania :  o   Centrum Tłumaczeń dla Organów UE  – obsługa tłumaczeń etc,  o   Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy  – kwestie dot. bhp,  o   Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego  – kontrola załóg, sprzętu, zezwoleń,  o   Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

(…)

… przestrzeganie prawa UE w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony na morzu,
o Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – pomaga państwom, firmom rozwiązywać
problemy dot. sieci i przepływu informacji,
o Europejska Agencja Chemikaliów – zapewnianie spójności w zakresie zarządzania chemikaliami,
o Europejska Agencja Kolejowa – zwiększanie bezpieczeństwa, wydajności i interoperacyjności kolei w UE,
o Europejska Agencja Leków – ochrona i promowanie zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów
leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych oraz nadzór nad nimi,
o Agencja Praw Podstawowych UE – zapewnia wiedzę fachową dot. praw podstawowych,
o Europejska Agencja Ochrony Środowiska – dost. Informacji dot. ochrony środowiska,
o Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną…
…;
KOMITET EKONOMICZNO – SPOŁECZNY
skład  przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego  obecnie 344 członków,
kadencja 5 lat – Rada przyjmuje listę kandydatów od państw członkowskich, konsultuje z KE,
niepołączalność funkcji z: rządem, parlamentem, instytucjami UE, KR, Radą Dyrektorów EBC i innych czynnych funkcji
UE,
mandat…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz