Instytucje doradcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje doradcze - strona 1 Instytucje doradcze - strona 2

Fragment notatki:

Instytucje doradcze I. Komitet Ekonomiczno-Społeczny Skład i organizacja członkowie niezależni , działają w interesie W , przedstawiciele różnych dziedzin życia społ. i gosp. państw UE (producenci, rolnicy, przewoźnicy, kupcy, pracownicy, rzemieślnicy, wolne zawody, konsumenci oraz osoby reprezentujące interesy ogólne); mianowani przez R (większość) na 4 lata ; propozycja państw + opinia KE + ew. opinia org. reprezentujących poszczególne działy gosp.-społ. życia W;
możliwość reelekcji ; max. 350 członków ; w AP podział miejsc na poszczególne państwa (np. PL = 21);
KES wybiera z siebie przewodniczącego i prezydium na 2 lata ;
KES ustala swój regulamin ;
prace KES organizuje SekG z SG ;
Zadania i sposób działania doradza R i KE poprzez niewiążące opinie (=stanowisko różnych grup interesu) dot. planowanych aktów prawnych i ogólnych problemów polit.;
KES dzieli się na wyspecjalizowane sekcje (najważniejsze dziedziny z traktatów), działające w ramach uprawnień KES, ale nie mogą być konsultowane niezależnie od KES ; możliwość tworzenia sekcji i podkomitetów do opracowywania konkretnych opinii wnoszonych pod obrady KE; podział na: obligatoryjne zasięgnięcie opinii (np. art. 40, 44, 94, 95, 137, 140, 148-150 TWE; art. 31, 40, 96 TEWEA) → wtedy jako wymóg proceduralny, choć brak wydania opinii w terminie nie powoduje przerwania procesu decyzyjnego, ale brak wystąpienia z tym wnioskiem może być podstawą skargi do TS; fakultatywne zasięgniecie opinii - R i KE gdy uznają to za stosowne, ale też KES z własnej inicjatywy; posiedzenia : zwołuje przewodniczący ; z inicjatywy KES, KE lub R; formy - opinie, rezolucje oraz sprawozdania informacyjne;
może być też wysłuchany przez PE;
II. Komitet Regionów Skład i organizacja przedstawiciele wspólnot regionalnych i lokalnych (mandat poprzez wybory lokalne/regionalne lub gdy są odp. polit. przed wybranym zgromadzeniem); max. 350 członków ; w AP podział miejsc na państwa (np. Polska = 21); R (kwalif.) przyjmuje listę członków i ich zastępców (propozycje państw); 4 lata (+ reelekcja ); zakaz łączenia z PE ;
niezależni, działają w interesie W;
państwa same decydują, które władze lokalne mają być reprezentowane w KR;
wybiera przewodniczącego i prezydium na 2 lata, ustala regulamin procedury, a prace organizuje SekG z SG;
Zadania i sposób działania doradza R i KE poprzez opinie ( dot. polityki regionalnej/lokalnej

(…)

… lata (+ reelekcja);
zakaz łączenia z PE;
niezależni, działają w interesie W;
państwa same decydują, które władze lokalne mają być reprezentowane w KR;
wybiera przewodniczącego i prezydium na 2 lata, ustala regulamin procedury, a prace organizuje SekG z SG;
Zadania i sposób działania
doradza R i KE poprzez opinie (dot. polityki regionalnej/lokalnej);
idea istnienia - zasada pomocniczości i propagowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz