Geografia - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia - pytania i odpowiedzi - strona 1 Geografia - pytania i odpowiedzi - strona 2 Geografia - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


Kto (nazwisko, narodowość) jest autorem twierdzenia: „władza klimatu jest pierwszą władzą na świecie”? Karol Ludwik Monteskiusz - francuski filozof (dot. determinizmu geograficznego)   Podaj przybliżoną wartość światowego pogłowia:
bydła 1 339 mln szt kóz 700 mln szt owiec 1 058 mln szt wielbłądów 19 mln szt   Wymień w odpowiedniej kolejności ...po dwa państwa: a)      największe powierzchniowo Rosja 17 075 tys km2 ; Kanada 9 985 tys km2 b)      największe ludnościowo Chiny 1 311 381 tys (1 311 mln) ; Indie 1 119 538 tys (1 119 mln)   Ile jest aktualnie parków narodowych w Polsce? Obecnie mamy 23 parki narodowe (1% pow. kraju) Nazwa parku narodowego położonego najbliżej Krakowa- Ojcowski Park Narodowy   Podaj przybliżoną wartość światowej produkcji:
 
trzciny cukrowej 1 324 mln t pszenicy 624 mln t ryżu 608 mln t ziemniaków 327mln t jęczmienia 155 mln t żyta 19 mln t kawy 7,7 mln t   Nihilizm geograficzny (inaczej  indeterminizm, woluntaryzm geograficzny ) neguje istnienie jakiejkolwiek zależności między środowiskiem przyrodniczym a życiem społeczno-gospodarczym  
Poniższe kraje połącz z ważnymi surowcami tam wydobywanymi (ropa naftowa, rudy żelaza, boksyty, fosfory)
 
 
Bahrajn     ropa naftowa Maroko     fosforyty Surinam    boksyty Szwecja    rudy żelaza (zagłębia Kiruna i Gällivare, eksportuje ponad 80% swojej produkcji)   Główny czynnik lokalizacji:
a)      rafinerii w Gdańsku bliskość morza, łatwość transportu (głównie import)   b)      rafinerii w Polsce ropociąg „Przyjaźń”- łatwość dowozu surowca ropociągiem, odprowadzanie poszczególnych ropociągu ropy z poszczególnych szybów do rafinerii, a następnie innymi środkami transportu c)      huty aluminium w Malińcu
    Huty aluminium należą do energochłonnych zakładów dlatego budowane są w sąsiedztwie dużych elektrowni cieplnych i wodnych. Huta aluminium wykorzystuje energie elektryczna z elektrowni opalanych węglem kamiennym   Wskaż i najogólniej uzasadnij państwo kojarzące się z następującymi nazwami:
Socjalizm - Kuba (socjalizm- oficjalna ideologia państwa) tytoń cygarowy - Kuba (mimo globalnie niewysokiej produkcji, specjalizuje się w tytoniach cygarowych, które mają najwyższą markę na rynkach światowych)

(…)

… jest największym producentem ziemniaków?
 
a)      Japonia 2,6 mln t
b)      Kolumbia
c)      USA 19,7 mln t
 
Wymień minimum 5 sposobów gospodarczego wykorzystania trzciny cukrowej:
a)      Produkcja cukru
b)      Produkcja rumu i spirytusu
c)      Produkcja biopaliw
d)      Produkcja papieru
e)      Roślina pastewna
 
Które z poniższych państw  jest największym producentem buraków cukrowych?
 
a)      Japonia…
… rejony uprawy buraków cukrowych w Polsce:
 
Pas dolny Śląsk- Poznańskie- Kujawy - Żuławy. Ponadto południowa Lubelszczyzna, Szczecińskie..
 
82.  Port Archangielsk -Rosja- specjalizuje się w wywozie drewna a Narvik -Norwegia- w wywozie rudy żelaza.
 
83.  Na świecie wydobywa się 109 930 PJ (petradżuli) gazu ziemnego i 3 567 mln t ropy naftowej.
 
84.  Wymień główne gatunki istot człekokształtnych:
a)      australopitek
b)      homo habilis (człowiek uzdolniony)
c)      homo erectus (człowiek wyprostowany)
d)       homo sapiens sapiens (człowiek rozumny) jego odmiana był neandertalczyk
 
85.  Co to jest anekumena? Obszary niezaludnione; obszary na kuli ziemskiej nie zamieszkane na stałe przez człowieka i nie wykorzystywane gospodarczo. Do anekumeny można zaliczyć: obszary pustynne, obszary polarne oraz najwyższe…
… naftowa, buraki cukrowe, piasek
c)      piasek i żwir, w. kamienny, metale i wyroby z metali
d)     kamienie drogowe, w. kamienny, drewno, fosforyty
 
Jakie charakterystyczne zakłady przemysłowe (podać nazwę 1 charakterystycznego) zlokalizowano w tych miejscowościach?
 
Pomorzany -  Elektrownia Pomorzany cześć Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.
Świdnik- „PZL-Świdnik” firma zajmująca się produkcją…
… ?
c)      70
 
Co zaliczamy do tzw. roślin pośrednio alimentacyjnych?
 
To inaczej rośliny paszowe- rośliny motylkowe, trawy, buraki pastewne
 
 
Co to jest wskaźnik urbanizacji?
 
Jest to procentowy udział ludności zamieszkałej w miastach w stosunku do ogólnej liczby ludności danego kraju.
 
Kogo zalicza się do tzw. ludności zawodowo biernej?
Ludność nieaktywna zawodowo, utrzymująca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz