Zasady i procedura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i procedura - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD 14 24.01.2011r. Zasady: zasada maksymalizacji zasada sprawiedliwości dystrybutywnej - każdemu według wkładu włożonego w firmę dla maksymalizacji zysków  nie mylić, że dla każdego według zasług
Tu decyzja zależy od wkładu, np. osoba starsza może być mniej wydajna
Jeśli według zasług to liczyłby się staż w pracy a nie wkład. zasady zwykłej przyzwoitości - uczciwość, danie szansy dla osoby, która przewiniła, przestrzeganie praw, nie używanie przymusu i przemocy Procedura - mówi jak te zasady stosować:
Sprecyzowanie pytania - postawienie pytania (o jaki problem chodzi) i zbadanie założeń  ma zidentyfikować problem
Pytanie Czy - mam 2 odpowiedzi:
Pytanie: Kiedy przestał Pan bić żonę?  założenie może być fałszywe
Założenia mają formę zdań oznajmujących  założenie, np. mam żonę  fałszywe założenie, błędne założenie
Określenie doniosłości problemu - jeśli uznamy, że jest problem to trzeba zapytać czy aby ten problem dotyczy naszego przedsiębiorstwa, np. przedsiębiorstwo działa w kraju  to problem łapówek. W krajach Trzeciego Świata nie będzie problemem ważnym dla firmy.
Określenie ograniczeń szczegółowych - wskazanie rygorów (ograniczeń), które mają wpływać na wybór określonych rozwiązań  decyzje podlegające nie tylko rygorom prawnym ale również z umów, nawet tych ustnych
Ocena dostępnych możliwości wyboru - stwierdzenie w jaki sposób alternatywne rozwiązania przed jakimi staje firma, dorastają do trzech zasad  odnosimy nasze wybory (alternatywy) do trzech zasad  trzy zasady z części I
Wnioski - przedsiębiorstwo powinno wybrać to rozwiązanie, które jest najkorzystniejsze (realizuje maksymalizację zysku, sprawiedliwość i przyzwoitość), które wpływa korzystnie na organizację
PRAWA CZŁOWIEKA Czym są prawa? Prawa w tym prawa człowieka stanowią zasadne roszczenia, które dana osoba może wysunąć wobec innych.
Osoba P ma prawo do X  inny człowiek ma to prawo uszanować
Ja mam prawo  mam roszczenie
Stwierdzam, że: obowiązkiem innych ludzi jest nie powstrzymywać P od zrobienia X (np. jeśli Kowalski ma prawo do wolności słowa, to inni ludzie nie mają prawa powstrzymywać go od tego  nie przeszkadzać)
celem wprowadzenia tego obowiązku jest promowanie lub ochrona pewnych interesów
w grę wchodzi jego własny interes, P nie powinien czuć się zakłopotany upierając się przy tym obowiązku i wymuszając jego spełnienie


(…)

… (konsekwencjalizm)
utylitaryzm
3
3

…. Prawodawca to Bóg, to on ustanawia prawo.
Ale co zrobić z tymi co nie wierzą w Boga?  mamy prawo a nie mam prawodawcy  Co stanowi uzasadnienie tych praw? 3 alternatywne odpowiedzi:
prawa te mają uzasadnienie utylitarystyczne - bardziej korzystne dla społeczeństwa jest uznanie, że ludzie mają pewne prawa np. do życia, niż zastanawianie się za każdym razem czy skazać na śmierć  wysubtelniony utylitaryzm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz