Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 126

Metody analizy makrootoczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

Metody analizy makrootoczenia: bezscenariuszowe(ciągłość zmian w otoczeniu) - ekstrapolacja trendu (jest sposobem na przewidywanie zdarzeń w przyszłość oraz wyznaczanie niektórych przyszłych wielkości. Sposobem na to jest obserwowanie i analizowanie zdarzeń, statystyk, informacji z przeszłości. ...

Ludzkie działanie - konkurencja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Mises L. Ludzkie działanie Konkurencja społeczna - dążenie jednostek do zajęcia jak najkorzystniejszego miejsca w systemie współpracy społecznej. Konkurencja katala ktyczna - to współzawodnictwo między ludźmi, którzy chcą prześcignąć pozostałych. Zawsze istnieje na rynku. Nie jest to walka, gdyż...

Nowi konkurenci bariery wejścia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Nowi konkurenci. Bariery wejścia: Zawód radcy prawnego reguluje ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. Zawiera ona szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania zawodu, nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, przebiegu aplikacji radcowskiej i egzaminu, organizacji samorządów radców pr...

Opracowanie pytan egzamin sciaga w2003

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Elementy systemu konkurencyjności : Otoczenia przedsiębiorstwa- zdarzenia, obiekty, sytuacje, które działają na konkurencyjność, ale nie należą do struktury przedsiębiorstwa. Dzieli się na otoczenie ogólne i otoczenie konkurencyjne. Otoczenie ogólne - zbiór czynników o charakterze makro: System s...

Opracowanie pytań egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1743

Elementy systemu konkurencyjności Otoczenia przedsiębiorstwa- zdarzenia, obiekty, sytuacje, które działają na konkurencyjność, ale nie należą do struktury przedsiębiorstwa. Dzieli się na otoczenie ogólne i otoczenie konkurencyjne. Otoczenie ogólne - zbiór czynników o charakterze makro: System spo...

Porter czym jest strategia streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Firma zdoła osiągnąć lepsze wyniki niż rywale wtedy gdy potrafi wyróżnić się w trwały sposób. Musi dostarczać klientom większą wartość, zapewnić porównywalną wartość po mniejszym koszcie albo jedno i drugie. Wynika z tego arytmetyka wyższej r...

Strategie konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Strategie konkurencji (M. Porter „SK”) Strategia konkurencji jest to podejmowanie przez firmę działań zaczepnych lub obronnych, mających na celu utrzymanie pozycji w danym sektorze, skuteczne radzenie sobie z pięcioma siłami konkurencyjnymi i uzyskanie przez firmę wyższej stopy zysku. Można wyró...

Zagadnienia KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Zagadnienia KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Konkurencja i konkurencyjność w teorii ekonomii Konkurencja w klasycznej teorii ekonomii Konkurencja w neoklasycznej teorii ekonomii Konkurencja w heterodoksyjnej teorii ekonomii Konkurencja jako stan czy jako proces Konkurencja w teoriach menedżer...

Logistyka wykład 1 - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

Wykład 1 22.02. 2011 Logistyka - stosunkowo nowe pojęcie w Polsce-od początku lat 90-tych, na zachodzie pojęcie logistyki w działalności gospodarczej pojawiło się na początku lat 80-tych, pierwsza publikacja dotycząca logistyki ukazała się pod koniec 1992 roku, książka K. Rutkowskiego. Logistyk...

Logistyka wykład 2 - podejścia w logistyce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1190

Wykład 2 08.03.2011 Wyróżnia się 2podejścia do logistyki: Podejście systemowe Podejście procesowe Ad.1 filozofia systemowa, zaczęło się rozwijać po II wojnie światowej, początki sięgają 1937 roku, wtedy to austriacki biolog Ludwig von Derkalandi? opublikował artykuł „Ogólna teoria systemu”, a...