Wyniki wyszukiwania dla frazy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2429

Dokładna tematyka notatki jest następująca: audyt funkcji personalnej, podstawowe cele audytu, efektem audytu, raport na temat kapitału ludzkiego firmy, ocena pracownika, indywidualna, pocztowski, armstrong, zarządzanie zasobami ludzkimi, wpływ historii na kulturę firmy, podstawowe elementy strateg...

Socjologia problemów społecznych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6195

doc dotyczących socjologii problemów społecznych. Zawiera takie zagadnienia jak: koncepcja kultury warstw niższych, makrostruktury, przemoc i przestępczość młodzieży, patologia społeczna, psychologiczne teorie zachowań agresywnych, stygmaty Goffmana i mechanizmy naznaczania, teoria agresii, teor...

Demografia - źródła i zakres informacji

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2793

doc. i podzielona jest na cztery rozdziały. Notatka porusza takie zagadnienia, jak: źródła i zakres informacji: powszechne spisy ludności, ogólne zalecenia, kategorie ludności spisowej, cechy demograficzne w spisach polskich, cechy społeczno – zawodowe w polskich spisach ludności, ewidencja bieżąca ...

Metody badań statystycznych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3892

Poruszane tematy to: Podejście naukowe, nauka, koncepcje wiedzy, racjonalizm, cele nauk społecznych, rola metodologii, badanie, pojęcie, definicja operacyjna, teoria, modele, badania empiryczne, podstawowe elementy procesu badawczego. Rozdział III - Podstawowe elementy procesu badawczego PROBLE...

Psychologia społeczna - Konformizm

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2492

Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi 2. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie 3. Konformizm: wpływanie na zachowanie 4. Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym 5. Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi ROZDZIAŁ XI - Zachowanie...

Antropologia kulturowa - rodzina i pokrewieństwo

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4235

Porusza m.in. takie tematy jak: rodzina i pokrewieństwo, pokrewieństwo biologiczne, pokrewieństwo społeczne, definicja pokrewieństwa, zasada unilateryzmu, zasada biletaryzmu, etniczność, nacjonalizm, model lingiwstyczny, kultura, jądro kulturowe, granice między kulturami, ekologia kulturowa Juliana...

Etyka - prawda, proces poznania, roztropność

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

Pierwszy z nich składa się z opracowania zajmującego niecałą 1 stronę. Opracowanie to opisuje rozważania na tematy: prawda, dobro i byt. Drugi plik tekstowy to opis zagadnień: proces poznania, prawda i rozum (rozum prawy). Opis ten mieści się w 13 wierszach tekstu (czcionka 12), co daje niecałe pól...

Logika - semiotyka

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2114

Ajdukiewicz : Zarys logiki O słownym formułowaniu myśli. (semantyka) Sposób rozumienia przyporządkowany w danym języku jakiemuś wyrażeniu nazywa się znaczeniem, jakie temu wyrażeniu przysługuje w owym języku. Zdarzają się wyrazy i wyrażenia, co do których język dopuszcza więcej niż jeden s...

Zarządzanie wiedzą

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2590

Pierwszy z nich, zawierający 32 strony w standardowej czcionce o rozmiarze 12, zawiera referat pod tytułem "Główne wymiary struktury organizacyjnej i czynniki je kształtujące". Autor w swojej pracy porusza m.in. takie zagadnienia jak: sens pojęcia struktury organizacyjnej, problemy pomiar...

Metody ocen pracowniczych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1974

Kwestionariusz oceny pracownika Ocena za okres: 1 styczeń - 1 lipiec 2006 Dane ocenianego pracownika: Imię i nazwisko: Stanowisko pracy: Dział: Staż pracy: Stanowisko nadrzędne: Lp. PRZYJĘTE KRYTERIA OCENA 1. Zaangażowanie w pracę 2. Kultura osobista 3. Organizacja własnej pracy 4. Efektywność re...