Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 47

SKALE EKWIWALENTNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

SKALE EKWIWALENTNOŚCI Ogólna charakterystyka skal ekwiwalentności Podejścia do wyznaczania skal ekwiwalentności Normatywne skale ekwiwalentności Empiryczne skale ekwiwalentności 4.1. Metody przybliżone 4.2. Metody bazujące na całkowitych wydatkach gospodarstw domowych Subiektywne skale ekwiwa...

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA Własności agregatowych indeksów ubóstwa Miary zasięgu ubóstwa Miary głębokości ubóstwa Miary dotkliwości ubóstwa WŁASNOŚCI AGREGATOWYCH INDEKSÓW UBÓSTWA Aksjomat o monotoniczności ( Monotonicity axiom - MA ): zmniejszenie dochodu gospodarstwa domowego ubogiego, zwięk...

ANALIZA UBÓSTWA I NIERÓWNOŚCI ZA POMOCĄ METOD GRAFICZNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

ANALIZA UBÓSTWA I NIERÓWNOŚCI ZA POMOCĄ METOD GRAFICZNYCH Analiza ubóstwa w oparciu o pojęcie dominacji stochastycznej Analiza ubóstwa i nierówności w oparciu o krzywe TIP ANALIZA UBÓSTWA W OPARCIU O POJĘCIE DOMINACJI STOCHASTYCZNEJ Agregatowe indeksy ubóstwa nie są odporne na zmiany wartości

DETERMINANTY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

DETERMINANTY UBÓSTWA Podział badanej populacji gospodarstw domowych na podpopulacje według wybranych cech społeczno-ekonomicznych i ocena tego zjawiska wewnątrz tych podpopulacji za pomocą agregatowych indeksów ubóstwa, najczęściej odsetka ubogich. Wysokie wartości indeksu ubóstwa w danej grupie go...

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE Charakter ubóstwa 1.1. Okres przebywania w sferze ubóstwa 1.2. Agregatowe indeksy charakteru ubóstwa Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa Dekompozycja zmian agregatowych indeksów ubóstwa CHARAKTER UBÓSTWA PODEJŚCI A ...

PODATNOŚĆ NA UBÓSTWO

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

PODATNOŚĆ NA UBÓSTWO Prowadzenie efektywnej polityki społecznej mającej na celu redukcję ubóstwa oraz przeciwdziałanie ubóstwu wymaga także identyfikacji tych grup gospodarstw domowych, które z dużym prawdopodobieństwem będą ubogie w przyszłości czyli analiza podatności ( vulnerability ) gospodarst...

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJ...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ Zakres analizy i źródło danych Ubóstwo i nierówności w Polsce w latach 2005-2008 Ubóstwo, nierówności i wykluczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2008 ŹRÓDŁO DANYCH Podstawą przeprowadzonych analiz ...

PROFILE UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

PROFILE UBÓSTWA CHARAKTERYSTYKA PROFILU UBÓSTWA Stworzenie profilu ubóstwa ma na celu identyfikację przejawów biedy i grup gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie oraz obszarów kraju, które zamieszkują ubogie gospodarstwa domowe. Profil ubóstwa stanowi narzędzie umożliwiające wszechstronną

DOCHODY I WYDATKI JAKO MIERNIKI ZAMOŻNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2457

DOCHODY I WYDATKI JAKO MIERNIKI ZAMOŻNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH Dochód gospodarstwa domowego Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego Suma wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych Skale ekwiwalentności DOCHÓD GOSPODARSTW DOMOWYCH Dochód gospodarstwa domowego Maksymalna kwota, jaką gospod...

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1001

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW Metody opisu rozkładu empirycznego Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące cechy rozkładu Funkcje teoretyczne opisujące rozkład METODY OPISU ROZKŁADU EMPIRYCZNEGO histogram rozkłady kwantylowe Tabl. 47. Udziały w rozporządzalnych dochodach ekwiwalentnych ogółem ...