Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 46

WYCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW GOSPODAROWANIA CZASEM

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

WYCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW GOSPODAROWANIA CZASEM Wycena wartości prac wykonywanych w gospodarstwie domowym Wycena czasu wolnego WYCENA WARTOŚCI PRAC WYKONYWANYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM Przyczyny trudności w wycenie prac wykonywanych w gospodarstwie domowym prace na rzecz gospodarstwa domowego wy...

ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1645

ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (INDEKSÓW KOSZTÓW UTRZYMANIA) OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN Ogólne zasady konstrukcji indeksów cen Badanie dynamiki cen towarów i usług INDEKSY CEN TOWARÓW I USŁUG RYNKOWYCH Indywidualny indeks cen j -tego towaru lub usługi (...

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE Źródła danych w polskiej statystyce społecznej Wybrane badania społeczne Głównego Urzędu Statystycznego Wybrane specjalne badania społeczne ŹRÓDŁA DANYCH W POLSKIEJ STATYSTYCE SPOŁECZNEJ pełne spisy i spisy reprezentacyjne ludności i mieszkań; reprezentacyjne badania g...

EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2079

TEMAT 2. EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU FINANSOWEGO Plan wykładu: 1. Międzynarodowa waluta. 2. Ewolucja międzynarodowego systemu monetarnego. 3. Międzynarodowe instytucje finansowe. Pieniądz  Monety - VII w p.n.e w Lidii w Azji Mniejszej.  Banknoty - XVII w. - pokrycie w z...

MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY DEFINICJE I FUNKCJE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4144

TEMAT 1. MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY - DEFINICJE I FUNKCJE Plan wykładu: 1. Pojęcie systemu finansowego. 2. Funkcje systemu finansowego. 3. Struktura systemu finansowego. 4. Rozwój globalnego systemu finansowego. 5. Rynek finansowy - definicja, klasyfikacja, ewolucja. 6. Globalne przepływy finan...

SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKóW FINANSOWYCH.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

TEMAT 3. SEGMENTACJA I ROZMIARY RYNKÓW FINANSOWYCH. Plan wykładu: 1. Czynniki kształtujące współczesny system finansowy. 2. Fazy rozwoju systemu finansowego a określone czynniki. 3. Segmentacja rynków finansowych. 4. Rozmiary rynków finansowych. „PIGS”  Portugal - dług publiczny - 84,6% PKB - 2010...

Kursy płynne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jerzy Waszkiewicz
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1596

Kursy płynne - Kingston System 1978 r.  W 1976 r. w Kingston (Jamajka) porozumienie jamajskie zaakceptowało funkcjonujący już kurs płynny.  1 kwietnia 1978 r. poprawka MFW o zmianach zasad polityki kursowej: o każdy kraj miał prawo do u...

Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacek Pacholik
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2275

  1  ZESTAW PYTAŃ Z MIKROEKONOMII   Pytania do 1. Rynek pojedynczego dobra. Elastyczności.   * zadania trudne, ** zadania bardzo trudne  1.  Funkcja popytu na ksiąŜki wynosi D=400-4P natomiast funkcja podaŜy dana jest wzorem  S = 12P.  a)  Oblicz ilość oraz cenę równowagi na rynku ksiąŜek.  b)  Ile...

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE: PROBLEMY DEFINICYJNE Istota ubóstwa i wykluczenia społecznego Sposób pojmowania ubóstwa Sposób pomiaru ubóstwa Kryteria ubóstwa Wymiar czasowy ubóstwa ISTOTA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DEFINICJA UBÓSTWA praktyczne znaczenie definicji ubóstwa Pierwszym i ...

METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE Metody wyznaczania granicy ubóstwa w ujęciu klasycznym 1.1. Dochody a wydatki jako mierniki zamożności 1.2. Absolutne granice ubóstwa 1.2.1. Metoda potrzeb podstawowych ( basic needs approach ) 1.2.2. Metoda wskaźnika wydatków żywnościowych ...