Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 48

METODYKA BADAŃ BUDŻETÓW CZASU

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

METODYKA BADAŃ BUDŻETÓW CZASU Cele badań budżetów czasu Podstawowe definicje i kategorie badawcze Sposoby analizy budżetów czasu CELE BADAŃ BUDŻETÓW CZASU wycena wartości czasu wolnego uzyskanie informacji o rozmiarach czasu pracy oraz o rozmiarach i sposobie wykorzystania czasu wolnego uwzględ...

PODSTAWOWE KATEGORIE I KASYFIKACJE W BADANIACH POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCI...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1659

PODSTAWOWE KATEGORIE I KASYFIKACJE W BADANIACH POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA Definicje potrzeb 1.2. Klasyfikacje potrzeb 1.3. Poziom życia i jakość życia: dylematy definicyjne Diagnozowanie potrzeb indywidualnych i społecznych 2.1. Potrzeby indywidualne a potrzeby społeczne 2.2. Dziedziny życia w ba...

POMIAR STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

POMIAR STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB Metody konstrukcji wskaźników syntetycznych Taksonomiczna miara rozwoju Metoda agregatów dystansowych Wskaźnik rozwoju społecznego Poziom i jakość życia w Polsce METODY KONSTRUKCJI WSKAŹNIKÓW SYNTET YCZNYCH metody oparte na zmiennej syntetycznej bezwzorcowe -...

Zajęcia IV- kultura

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Pięć podstawowych wzorców człowieka kulturalnego w Polsce (OBOP, 2000)  człowiek kulturalny jako konsument kultury zarówno wyższej, jak i popularnej (33%)  bywa w kinie i teatrze, na wystawach, w muzeach, na odczytach, bywa na koncertach

Wykład V- przemysł

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

PRZEMYSŁ: - górnictwo - przetwórstwo przemysłowe - wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę GÓRNICTWO: - węgla kamiennego i brunatnego - wydobywanie torfu - ropy naftowej i gazu ziemnego - rud uranu i torfu - rud metali - pozostałe FUNKCJE PRZEMYSŁU: - produkcja dóbr inwestycy...

Pojęcie i funkcje finansów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW Finanse- część nauki ekonomii dotycząca przepływów pieniężnych Finanse jako proces związany z przepływami pieniężnymi Zjawiska finansowe a zjawiska pieniężne Zjawiska finansowe- związane z przepływem środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami „Każde zjaw...

Wykład I- rynki walutowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Rynek walutowy na tle rynku finansowego Pojęcie rynku finansowego Klasyfikacja rynków finansowych Obecne tendencje na rynkach finansowych Rynek walutowy oraz rynek instrumentów pochodnych Pojęcie i funkcje rynku finansowego Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alo...

Wyk_ad III

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa Teoria parytetu siły nabywczej Siła nabywcza waluty (PP) odzwierciedla się w nominalnej cenie refer...

Wykład IV- stałe kursy walutowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Stałe kursy walutowe Przyczyny analizy stałych KW Kurs płynny kierowany Regionalne porozumienia walutowe Unie walutowe i izby walutowe Systemy walutowe w krajach rozwijających się Wnioski z przeszłości Interwencje banku centralnego Kształtowanie podaży pieniądza Wpływ transakcji banku ce...

Kryzysy walutowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1792

Kryzysy walutowe Definicja kryzysu walutowego „Gwałtowne, niespodziewane załamanie się KW danego kraju oraz jego rezerw walutowych.” Mechanizm kryzysu w systemach stałych KW Mechanizm kryzysu w systemach płynnych KW Przyczyny Zmian...