Pojęcie i funkcje finansów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i funkcje finansów - strona 1 Pojęcie i funkcje finansów - strona 2

Fragment notatki:


POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW Finanse- część nauki ekonomii dotycząca przepływów pieniężnych
Finanse jako proces związany z przepływami pieniężnymi
Zjawiska finansowe a zjawiska pieniężne
Zjawiska finansowe- związane z przepływem środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami
„Każde zjawisko finansowe jest zjawiskiem pieniężnym, nie każde zjawisko pieniężne jest zjawiskiem finansowym”
Istnienie pieniądza რ powstanie stosunków finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami w gospodarce
Funkcje pieniądza- alokacyjna, środka wymiany, miernika wartości
Zjawisko finansowe- gromadzenie oszczędności, transakcje
Zjawisko pieniężne- pieniądz jako miernik wartości
Klasyfikacja zjawisk finansowych
Klasyfikacja podmiotowa
Klasyfikacja przedmiotowa
Klasyfikacja podmiotowa
Strumienie pieniężne między: Gospodarstwami domowymi
Jednostkami publicznymi
Instytucjami ubezpieczeniowymi
Bankami i niebankowymi instytucjami kredytowymi
Przedsiębiorstwami
Klasyfikacja przedmiotowa
Strumienie pieniężne rynkowe
Strumienie pieniężne redystrybucyjne albo transfery
Dochody pieniężne kredytowe
Oszczędności
System finansowy (1)
„Zespół norm prawnych, zasad oraz instytucji, które są wykorzystywane przy realizacji funkcji finansów i regulowaniu przez władze państwowe i samorządowe zjawisk finansowych”
Normy prawne- przepisy z zakresu prawa gospodarczego i finansowego
Zasady organizacyjne- wypracowane w praktyce oraz teorii naukowej np. zasad równowagi budżetowej
Instytucje- zajmujące się działalnością finansową np. ministerstwa finansów, banki
Podsystemy systemu finansowego
System budżetowy
System bankowy
System ubezpieczeniowy
System finansów przedsiębiorstw
System finansów gospodarstw domowych
System budżetowy
Budżet państwa i budżety samorządów terytorialnych
Bardzo szczegółowa regulacja dochodów i wydatków
Redystrybucja dochodu narodowego poprzez system budżetowy
System bankowy
Przychody i wydatki kredytowe
Kreacja pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego
Regulacja i kontrola kreacji pieniądza
Rola banku centralnego- prowadzenie polityki pieniężnej, wyłączność na kreowanie pieniądza gotówkowego
Rola banków komercyjnych- kreacja pieniądza bezgotówkowego
System ubezpieczeń
System składkowy
Działalność instytucji regulowana prawem ubezpieczeniowym
Ubezpieczenia społeczne- obowiązkowe


(…)


Wydatkowanie środków oraz tworzenie ich zasobów
Regulacje zależne od formy prawnej przedsiębiorstwa რ wpływ na możliwość pozyskania funduszy System finansów gospodarstw domowych
Przychody i wydatki obywateli
Wynagrodzenia, emerytury, stypendia
Brak regulacji
Polityka finansowa
Część polityki gospodarczej państwa
Polityka fiskalna- zarzadzanie dochodami i wydatkami państwa oraz jednostek samorządów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz