Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 49

Wykład V- teoria optymalnych obszarów walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1638

Teoria optymalnych obszarów walutowych Teoria Mundella Założenia 2 kraje pełne zatrudnienie równowaga bilansu płatniczego sztywność płac i cen w dół w krótkim okresie Analiza skutków szoków popytowych Dwa przypadki: gdy oba kraje posługują się różną walutą, gdy posługują się wspólną walutą W...

Wykład VI- modelowanie kursu walutowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW Kurs równowagi- definicje KW= KWR + niedopasowanie KW KWR- zależny od fundamentalnych wielkości ekonomicznych Niedopasowanie- czynniki stochastyczne KWR- część KW, która odzwierciedla stabilne funkcjonowanie fundamentów gospodarki Kwestia d...

Wykład VII- modelowanie kursu walutowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Modelowanie kursu walutowego- perspektywa krótkookresowa Modele KW- krótki okres Znaczenie dla uczestników rynków finansowych Decyzje inwestycyjne Minimalizowanie ryzyka działalności na rynku Proces błądzenia losowego (RW) Zwykłe m...

Polityka pieniężna a kurs walutowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Polityka pieniężna a kurs walutowy Strategie polityki pieniężnej Kotwica KW Bezpośredni cel inflacyjny Kontrola podaży pieniądza Strategia kotwicy KW 1870-1973 Stabilizacja popytu poprzez zmiany w bilansie płatniczym Międzynarodowa presj...

Wykład X- konwersja złotego na euro

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Konwersja złotego na euro Konsekwencje konwersji Z punktu widzenia gospodarki realnej-skala makro- i mikroekonomiczna Z punktu widzenia rynków finansowych Skala makroekonomiczna Długookresowe tendencje jako skutek integracji gosp...

Ryzyko wakutowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Ryzyko wakutowe Pojęcie ryzyka Miara możliwości niewystąpienia założonych korzyści Rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe Pozostałe typy ryzyka związane z działalnością firmy Ryzyko kursowe/walutowe Możliwość zmiany wartości walut i związan...

Wykład XII-

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym Wykorzystanie koncepcji zamknięcia otwartej pozycji bilansowej w walucie obcej Stan równowagi między wartością aktywów i pasywów w walucie obcej...

Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym Jednoczesne zawarcie dwóch transakcji Pokrycie strat powstałych w wyniku pierwotnej transakcji Eliminacja ryzyka- zajęcie odwrotnej pozycji walutowej Regulacja należności- pozycja długa zabezpieczenie poprzez ich sprzedaż-

Konkurencja doskonała – odpowiedzi do wybranych zadań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2464

KONKURENCJA DOSKONAŁA - odpowiedzi do wybranych zadań p Q TR TC FC VC ATC AVC MC 12 3000 36000 36000 6000 3 min.; 12 10 12 Przedsiębiorstwo nie powinno zmieniać poziomu produkcji. d) P Produkować z zyskiem Produkować mimo straty Wstrzymać produkcję 136 X 54 X 84 X 80 X 48 X Q = 15...

Analiza struktury

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

Dr Maria Wieczorek  Analiza struktury rozkladu jednowymiarowego – zadania    1.Rozkład  wielkości  kredytu  odnawialnego  (x  -  tys.  zł)  zaproponowanego  przez  bank  100  osobom  kształtował się następująco:  Wielkość kredytu  Poniżej 6     6 - 12    12 - 18     18 – 24      24 – 30  Liczba o...