Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 44

Narodowość, organizacja, biurokracja-pojęcia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Obiektywne kryteria przynależności narodowej a subiektywna więź narodowa - Autoidentyfikacja etniczna jednostki (np. poczucie niemieckie u Żyda w III Rzeszy) - Zakres przynależności (granic narodu) zdefiniowany przez tych, których przynależność jest niekwestionowana Etnocentryzm Wartościująca p...

Stratyfikacja społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

Stratyfikacja społeczna Najczęściej stosowany sposób opisania struktury społecznej ufundowany na teorii stratyfikacji. Uznaje się w jej ramach, że każde społeczeństwo jest i musi być uwarstwione, czyli złożone z warstw (klas) ułożonych w społeczeństwie hierarchicznie. Pozycje jednostek przynależn...

Ład normatywny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1778

1. Ład normatywny • Społeczność pierwotna (plemienna) • Tradycyjna społeczność terytorialna (wspólnota) • Społeczeństwo tradycyjne, np. średniowieczne • Ruchy społeczne odwołujące się do ducha wspólnoty Przykłady historyczno-pol...

Polityka gospodarcza - Polityka społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • PGiS
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Polityka gospodarcza : Świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą. Dyscyplina badająca publiczne działania gospodarcze na trzech poziomach: „bieżącyc...

Uwarunkowania endogeniczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • PGiS
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1561

Jakość prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej zależy w dużym stopniu od rozpoznania ich uwarunkowań, które tworząc ramy dla prowadzenia tych polityk oddziałują na ich cele, kierunki i narzędzia. Uwarunkowania te można podzielić na endogeniczne i egzogeniczne. Uwarunkowania endogeniczne : ...

Polityka budżetowa - Polityka pieniężna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • PGiS
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1617

Polityka budżetowa (fiskalna, skarbowa) zajmuje się racjonalnym kształtowaniem wielkości i struktury dochodów i wydatków budżetowych. Polityka pieniężna (monetarna) polega na oddziaływaniu na podaż pieniądza i kurs walutowy. Jako najważ...

Rola mass mediów w działalności społecznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

8. Rola mass mediów w działalności społecznej 1. Społeczna funkcja mass mediów  środki masowego przekazu stały się dominującym źródłem informacji  to one tworzą, gromadzą i przedstawiają wartości, normy społeczne i zachowania społeczne  funkcja mobilizacyjna - pobudzanie do działań społecz...

Rola mass mediów w działalności politycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

9. Rola mass mediów w działalności politycznej 1. Socjalizacja polityczna jako element procesu socjalizacji  proces kształtowania świadomości postaw i kultury politycz...

Rola mass mediów w działalności komercyjnej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

10. Rola mass mediów w działalności komercyjnej 1. Komunikowanie marketingowe  zespół informacji (sygnałów), które firma emituje z różnych źródeł w kierunku nie tylko swoich klientów, lecz także innych podmiotów otoczenia marketingowego (dostawców, pośredników, konkurentów, liderów opinii itp....

Człowiek w mass mediach

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

11. Człowiek w mass mediach. Realisty show 1. Motywy uczestnictwa w reality show  chęć pokazania się innym  pieniądze  ekshibicjonizm  chęć potwierdzenia własnej wartości  narcyzm 2. Motywy oglądania reality show  skłonność ...