Rola mass mediów w działalności społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola mass mediów w działalności społecznej - strona 1 Rola mass mediów w działalności społecznej - strona 2

Fragment notatki:


8. Rola mass mediów w działalności społecznej
1. Społeczna funkcja mass mediów
 środki masowego przekazu stały się dominującym źródłem informacji
 to one tworzą, gromadzą i przedstawiają wartości, normy społeczne i zachowania społeczne
 funkcja mobilizacyjna - pobudzanie do działań społecznych
2. Mass media w działalności społecznej
 aktywna rola mass mediów - media masowe jako inicjatorzy działań społecznych (programy publicystyczne, np. Uwaga)
 bierna rola mass mediów - patroni medialni
3. Kampania społeczna w mass mediach
 ewolucja mediów i tematów reklamy społecznej
 podstawowe cele reklamy społecznej
 modyfikowanie i kształtowanie rzeczywistości społecznej
 walka ze stereotypami
 sprowokowanie debaty społecznej wokół problemu
 zwrócenie uwagi na jakiś ważny problem i zasygnalizowanie możliwego rozwiązania
 znoszenie różnic kulturowych
 połączenie celów społecznych z komercyjnymi
 rozwój działalności organizacji non profit
 podstawowe funkcje reklamy społecznej
 funkcja informacyjna (nagłaśnianie problemów społecznych, dostarczanie wiedzy społecznej, która z założenia uczy pewnych pożądanych zachowań społecznych)
 funkcja perswazyjna (namawianie do postaw i zachowań prospołecznych/ namawianie do zaniechania postaw i zachowań niepożądanych społecznie)
 funkcja przypominająca
 podstawowe grupy docelowe reklamy społecznej grupy docelowej
 nastawienie na osoby, które wywołują dany problem społeczny
 nastawienie na osoby, które mogą potencjalnie wywołać problem lub mogą być nim zagrożone
 nastawienie na osoby, które są bądź mogą się stać ofiarami osób wywołujących dany problem
 nastawienie na osoby związane z ofiarą, np. na rodziców
 nastawienie na osoby, które nie są bezpośrednio związane z danym problemem, ale ich działalnie może zadecydować o czyimś życiu czy zdrowiu
 wpływanie na instytucje, które mogą pomóc innym
 wpływanie na całe społeczeństwo
 kreowanie pozytywnych relacji z konsumentem


(…)

… prospołecznych/ namawianie do zaniechania postaw i zachowań niepożądanych społecznie)
 funkcja przypominająca
 podstawowe grupy docelowe reklamy społecznej grupy docelowej
 nastawienie na osoby, które wywołują dany problem społeczny
 nastawienie na osoby, które mogą potencjalnie wywołać problem lub mogą być nim zagrożone
 nastawienie na osoby, które są bądź mogą się stać ofiarami osób wywołujących dany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz