Oddziaływanie mass mediów

note /search

Mass media a celebrity

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

6. Mass media a celebrity 1. Różne sposoby kreowania celebrity. Rola mass mediów w kreowaniu gwiazdy  osoba, która słynie z tego, że jest sławna (niezależnie od tego, co ją do tej sławy przywiodło). Paris Hilton…  osoba podziwiana w określonej dziedzinie o od piosenkarki (rza) do gwiazdy o...

Media a rzeczywistość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

7. Formowanie obrazu rzeczywistości 1. Media a rzeczywistość. Okno na świat czy krzywe zwierciadło 2. Podstawowe cechy obrazu świata w mass mediach  mozaikowatość (rozbicie świata na fragmenty tworzące nieustannie zmieniające się konfi...

Pojęcie komunikowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

POJĘCIE KOMUNIKOWANIA - przemieszczanie się ludzi i przedmiotów w przestrzeni, dzięki środkom lokomocji takim, jak: pociąg, samochód, samolot - oraz przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy ELEMENTY PROCESU KOMUNIKOWANIA - nadawca - przekaz (treść+forma) - kanał - droga, jaką przekaz przechodzi ...

Trzy płaszczyzny wpływu mass mediów na odbiorcę

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3150

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ - wpływ w płaszczyźnie poznawczej - definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości - media stanowią ważne źródło informacji o świecie o odbiorca aktywny - problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia media...

Tożsamość człowieka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

o człowiek bez tożsamości o wobec braku trwałej tożsamości człowiek poszukuje uczuciowej identyfikacji z innymi ludźmi, chociaż na chwilę o człowiek zyskuje pozorne poczucie bezpieczeństwa, w zasadzie też nie ponosi odpowiedzialności za swoje życie, albowiem zostaje wchłonięty przez innych - t...

Wpływ mass mediów na dzieci

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1386

3. Wpływ mass mediów na dzieci 1. Wpływ mass mediów w płaszczyźnie poznawczej  dostarczanie wiedzy  budowanie systemu wartości  budowanie tożsamości 2. Zacieranie różnicy pomiędzy socjalizacją pierwotną a wtórną  w proce...

Rola mass mediów w działalności społecznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

8. Rola mass mediów w działalności społecznej 1. Społeczna funkcja mass mediów  środki masowego przekazu stały się dominującym źródłem informacji  to one tworzą, gromadzą i przedstawiają wartości, normy społeczne i zachowania społeczne  funkcja mobilizacyjna - pobudzanie do działań społecz...