Pojęcie komunikowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie komunikowania - strona 1 Pojęcie komunikowania - strona 2 Pojęcie komunikowania - strona 3

Fragment notatki:


POJĘCIE KOMUNIKOWANIA - przemieszczanie się ludzi i przedmiotów w przestrzeni, dzięki środkom lokomocji takim, jak: pociąg, samochód, samolot - oraz przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy ELEMENTY PROCESU KOMUNIKOWANIA - nadawca - przekaz (treść+forma) - kanał - droga, jaką przekaz przechodzi od nadawcy do odbiorcy - odbiorca - kontekst sytuacyjny - warunki, w jakich dochodzi do procesu - szumy - reakcja a sprzężenie zwrotne CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE PRZEBIEG PROCESU KOMUNIKOWANIA: • zakłócenia zewnętrzne, związane z otoczeniem zewnętrznym procesu komunikowania: nieodpowiednia temperatura (upał lub chłód), uszkodzony odbiornik, przerwa w nadawaniu fal radiowych czy telewizyjnych; • zakłócenia wewnętrzne, czyli uczucia i predyspozycje psychiczne uczestników procesu komunikowania, np. ból zęba, głód, zmęczenie czy roztargnienie, stereotypy i uprzedzenia wobec uczestników sytuacji komunikacyjnej;
• zakłócenia semantyczne jako efekt zamierzonego (lub nie) błędnego użycia przez nadawcę
znaków i kodów, ograniczającego możliwości pełnego zdekodowania komunikatu przez odbiorcę. ROLA KOMUNIKOWANIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM - komunikowanie jako niezbędny proces nawiązywania kontaktów międzyludzkich - komunikowanie jako mechanizm, dzięki któremu istnieją i rozwijają się stosunki między ludzkie - komunikowanie jest podstawowym czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju człowieka jako istoty społecznej - tworzenie wspólnego obszaru doświadczeń
- przekazywanie doświadczenia zbiorowego
PODSTAWOWE POZIOMY KOMUNIKOWANIA - intrapersonalne, interpersonalne, grupowe i międzygrupowe, organizacyjne (instytucjonalne), masowe RODZAJE KOMUNIKOWANIA - komunikowanie bezpośrednie (kiedy dochodzi do bezpośrednich interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą) - interakcja bezpośrednia
- komunikowanie pośrednie (kiedy komunikowanie zachodzi za pośrednictwem dodatkowego środka komunikowania - medium) - interakcja pośrednia
- komunikowanie jednokierunkowe - komunikowanie dwukierunkowe - interakcja pośrednia, np. za pomocą listów - i quasi-interakcja pośrednia za pomocą mediów masowych
- komunikowanie interaktywne - pośrednie, dwukierunkowe (za pomocą głównie Internetu), aktywna rola odbiorcy w procesie poszukiwania i przetwarzania informacji ETAPY TWORZENIA I ODBIERANIA PRZEKAZU - percepcja rzeczywistości przez nadawcę;
- kodowanie, tzn. przekładanie myśli i uczuć na komunikat;


(…)

… i propagandowe (cel: realizacja partykularnych interesów partii, ugrupowań politycznych lub ich liderów); - kampanie komercyjne: o kampanie public relations (cel: kształtowanie wizerunku instytucji społecznych, przedsiębiorstw czy osób); o kampanie reklamowe (cel: sprzedaż produktów) - oraz kampanie społeczne (cel: realizacja interesów ogółu społeczeństwa) - kampanie społecznie zaangażowane KOMUNIKOWANIE MASOWE…
… zawartych w komunikacie oraz przypisanie im określonego znaczenia;
- oraz interpretacja, określenie czy znaczenia odczytanego kodu są dla odbiorcy znaczące ze względu na jego potrzeby, oczekiwania czy styl życia.
TRZY TYPY KOMUNIKOWANIA (CELE) - komunikowanie informacyjne - cel: wzrost świadomości i wiedzy indywidualnej jednostki; dzielenie ideami, wyjaśnianie, instruktaż, jak należy postępować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz