Narodowość, organizacja, biurokracja-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowość, organizacja, biurokracja-pojęcia - strona 1 Narodowość, organizacja, biurokracja-pojęcia - strona 2 Narodowość, organizacja, biurokracja-pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Obiektywne kryteria przynależności narodowej a subiektywna więź narodowa - Autoidentyfikacja etniczna jednostki (np. poczucie niemieckie u Żyda w III Rzeszy) - Zakres przynależności (granic narodu) zdefiniowany przez
tych, których przynależność jest niekwestionowana
Etnocentryzm Wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej, religijnej, rasowej itp., a zarazem deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej ¾ Własna kultura jest uważana za najlepszą i wzorcową
¾ Kultura obca oceniana jest jako odstępstwo od normy, anomalia, a jednocześnie jako zagrożenie własnego sposobu życia (źródło zła) Stereotyp narodowy i etniczny
Funkcjonujący w świadomości potocznej skrótowy, uproszczony, utrwalony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do narodów, grup etnicznych, religijnych czy ras. Zwykle oparty na niepełnej wiedzy o tych obiektach i trudnością
poddający się zmianom. ORGANIZACJA Grupa formalna, w której istnieją względnie trwałe zasady postępowania w określonych sytuacjach - powołana do realizacji określonych celów - sformalizowana struktura (przepisy wewnętrzne, regulaminy, statuty) - wyspecjalizowany podział pracy - stosunki rzeczowe, bezosobowe (nie cechy osób, lecz problemy określają wzajemne interakcje) - wyraźnie wyodrębnione ośrodki decyzji (władzy) Świat organizacji - Administracja państwa - Armia - Kościół
- Przedsiębiorstwo - Stowarzyszenie - Szkoła - Partia - Związek zawodowy Organizacja to: zarówno fabryka samochodów, jak uniwersytet w dawnych czasach ludzie przychodzili na świat w swoich domach, obecnie w szpitalach
człowiek przychodzi na świat w organizacji jego życie dalsze polega na wprowadzaniu w świat kolejnych organizacji, w ramach których odbywa się edukacja, praca, służba wojskowa, zainteresowania i cele życiowe, a nawet samo życie z jego uzależnieniami od zorganizowanych dostaw prądu, wody, porządku prawnego, administracyjnego itp. Główna przyczyna mnożenia organizacji: postępująca racjonalność
Organizacja biurokratyczna to wprowadzenie zasady hierarchii do organizacji formalnej - de Gournay (1745): biuro jako gabinet i stół do pisania; biuromania jako ówcześnie rodząca się choroba wynikająca z władzy urzędników - tradycje biurokracji w okresach szczególnych potrzeb państwa:

(…)

…, miejsce zamieszkania, kategorie zawodowe itp. Wyszczególnienie grup wieku, zawodu, płci itp. z ich liczebnościami równoznaczne jest z opisaniem struktury wiekowej, zawodowej, płci itp. w sensie socjologicznym: Układ wzajemnych relacji elementów, z których składa się społeczeństwo. Jako elementy struktury wyróżnia się na ogół klasy bądź warstwy, a w odniesieniu do społeczeństw tradycyjnych stany czy kasty…
… techniczna biurokracji) Typ idealny biurokracji (Weber) - Zasada hierarchii - Zasada bezosobowości - Skodyfikowane reguły postępowania (przepisy) z określeniem „drogi służbowej - Archiwizacja dokumentów; „pamięć” biurokracji - Zasada profesjonalizmu (specjalizacja i podział pracy)
Dysfunkcje biurokracji (Merton, Blau, Mayo, Parkinson) - Rytualizm i wirtuozeria biurokratyczna przeciw innowacjom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz