Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 43

Metody badawcze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Hipoteza jest przede wszystkim narzędziem badawczym - Nie na każde pytanie można sformułować sensowną odpowiedź - Lepiej zrezygnować z hipotez, niż tworzyć hipotezy nieuzasadnione, niejasne lub zawężające możliwości odpowiedzi 1.7. Trzy podstawowe metody badawcze a. Metoda obserwacyjna: opisywan...

Zmiana-definicje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • J. Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Siewierski. Notatka składa się z 3 stron. ZMIANA I. Definicje Skrótowe ujęcie historii ludzkiej (Giddens) - Historia gatunku liczy ok. 500 tys. lat - Uprawa roli jako początek osiadłego trybu życia trwa ok. 12 tys. lat - Pierwsze cywilizacje...

Rozwój, ruchy społeczne-twierdzenia podstawowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • J. Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Siewierski. Notatka składa się z 3 stron. Twierdzenia podstawowe 1. Jeden kierunek rozwoju: Rozwój społeczny przechodzi przez rozmaite stadia od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego 2. Teza o zapóźnieniu: Kra...

Rodzaje ruchów społecznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • J. Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

Siewierski. Notatka składa się z 2 stron. Rodzaje ruchów społecznych: I. Cel ¾ Ruch reformatorski; „inżynieria cząstkowa (partykularna)” ¾ Ruch radykalny (rewolucyjny); „inżynieria całościowa (totalna)” ¾ Ruch ekspresywny (eskapistyczny); manifestacja i zaspokojenie potrzeb osobowości II. Zakres;...

Teoretyczne nauki społeczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • J. Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Siewierski. Notatka składa się z 3 stron. TEORETYCZNE NAUKI SPOŁECZNE METODA Pomiar i metody kwantytatywne Wyjaśnienie • korelacja • związek kauzalny Przewidywanie • samospełniająca się przepowiednia • samoniszcząca się przepowiednia Empiryczna weryfikacja twierdzeń • teoria nie wynika z badań • ...

Socjologia a inne nauki społeczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • J. Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Siewierski. Notatka składa się z 4 stron. KONTROWERSJE Indywidualizm - holizm Ład - konflikt Naturalizm - antynaturalizm Socjologia teoretyczna - socjologia historyczna SOCJOLOGIA A INNE NAUKI SPOŁECZNE psychologia, zwłaszcza psychologia społeczna ekonomia historia historia kultury prawoznawst...

Socjalizm, nacjonalizm, faszyzm, komunizm

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • J. Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Siewierski. Notatka składa się z 3 stron. 3. Socjalizm natura ludzka nie jest czymś trwałym i niezmiennym, lecz jest produktem warunków społecznych; wynika stąd, że jednostkę można plastycznie formować w następstwie zmian porządku społecznego, w którym żyje ustrój społeczny winien być zbudowany ...

Kultura-treści podstawowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

KULTURA Czynniki skłaniające jednostkę do życia społecznego • Instynkt społeczny • Rozum • Natura Człowiek jako istota społeczna • nie może żyć poza społeczeństwem • człowiek jest taki, jakie środowisko społeczne, w którym dojrzewa Fundamentalny wyróżnik człowieka • Zwierzę społeczne • Zwierzę t...

Osobowość-opracowanie tematu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1351

Osobowość - natura ludzka wzbogacona przez wpływ społeczny i kulturowy Osobowość to zespół trwałych cech każdej jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech naturalnych, psychicznych, społecznych i kulturowych Składniki osobowości - Cechy biogenne: płeć, wzrost, bu...

Konflikty norm

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

KONFLIKTY NORM - Zróżnicowana ocena w ramach jednej normy - Niezgodność różnych norm - Normy grup mniejszościowych - Nowe wzory sprzeczne z dotychczasowymi TYPY DEWIACJI W SPOŁECZEŃSTWIE - Dziwacy niegroźni dla otoczenia - Osobnicy przejawiający zachowania patologiczne - Przestępcy - Innowatorzy ...