Stratyfikacja społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stratyfikacja społeczna - strona 1 Stratyfikacja społeczna - strona 2 Stratyfikacja społeczna - strona 3

Fragment notatki:


Stratyfikacja społeczna Najczęściej stosowany sposób opisania struktury społecznej ufundowany na teorii stratyfikacji. Uznaje się w jej ramach, że każde społeczeństwo jest i musi być uwarstwione, czyli złożone z warstw (klas) ułożonych w społeczeństwie hierarchicznie. Pozycje jednostek przynależne do klas (warstw) są wyżej lub niżej społecznie cenione, mniej lub bardziej korzystne. Oznacza to, że struktury społecznej nie da się oprzeć na fundamencie równości, ponieważ pozycje (statusy) zajmowane przez jednostki muszą być nierówne. Pionierem stratyfikacyjnego opisu był W.L. Warner (lata 30' XX w.), który poddając analizie małomiasteczkową społeczność wyodrębnił w jej obrębie sześć nierównych co do rangi warstw według kryteriów dochodu, wykształcenia i zawodu. Źródła nierówności w społeczeństwie - Talenty, zdobyte kwalifikacje - Praca i wysiłek - Odziedziczona pozycja społeczna
Czy da się wkomponować zasadę równości pozycji społecznych w społeczny porządek? - Projekty (Morus, Campanella, Babeuf itp.) - Realizacje (ruchy plebejskie, bolszewicy, maoiści itp.)
Formalne ujęcia struktury społecznej - Dychotomia oparta na radykalnym antagonizmie interesów (biednibogaci, rządzący-rządzeni, uprzywilejowani-upośledzeni) - Gradacja prosta: układ zróżnicowanych pozycji wyznaczony przez jeden czynnik, np. wydzielenie grup dochodu (wykształcenia itd.) w oparciu o kryterium dochodu (wykształcenia itd.) wyłącznie. - Gradacja syntetyczna: układ zróżnicowanych pozycji wyznaczony przez zsyntetyzowanie kilku czynników, np. dochód, odziedziczony majątek, wykształcenie, zakres władzy (wpływu), styl konsumpcji itd. łącznie. Nacisk na ujęcia dychotomiczne dawał zwykle podstawę dla koncepcji rewindykacyjnych i rewolucyjnych, ujawniał
immanentny konflikt zawarty w strukturze społecznej. Akcentowanie podziałów gradacyjnych (stratyfikacyjnych) bywało związane z ideologicznym utrwalaniem nierówności społecznych.
Bariery w strukturze społecznej Elementy struktur społecznych: - kasta
- stan
- klasa
- warstwa
mogą być usankcjonowane w ramach porządku społecznego z instytucjonalnym zakreśleniem granic poszczególnych kategorii i ustaleniem barier między nimi nieprzekraczalnych dla jednostki (kasta, stan w społeczeństwach immobilnych) bądź też
granice podziałów mogą być zatarte, a jednostka może się dość


(…)

… otwarte w społeczeństwach mobilnych)
System kastowy jest najbardziej sztywny ze wszystkich znanych systemów stratyfikacji. Hinduski podział na cztery podstawowe kasty: braminów (duchowni), kszatriów (dostojnicy i wojownicy), wajśjów (rzemieślnicy i rolnicy) oraz śudrów (służba) wywodzony był z religijnych wyobrażeń o stworzeniu ludzi z poszczególnych członków ciała Brahmy. Piąta kasta „niedotykalnych…
… • egalitarny - nieegalitarny • presja funkcjonalna na najważniejsze społecznie pozycje 5. Spójność i niespójność czynników statusu Teoria elit (Mosca, Pareto, Michels, Mills) 1. Niezbędność elity w społeczeństwie 2. Elita a masy 3. Rekrutacja elit 4. Krążenie elit 5. Żelazne prawo oligarchii 6. Koncepcja klasy politycznej 7. Menadżerowie 8. Grupy nacisku (lobbing)
Konsekwencje w systemach wychowawczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz