Rola mass mediów w działalności politycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola mass mediów w działalności politycznej - strona 1 Rola mass mediów w działalności politycznej - strona 2

Fragment notatki:


9. Rola mass mediów w działalności politycznej
1. Socjalizacja polityczna jako element procesu socjalizacji
 proces kształtowania świadomości postaw i kultury politycznej człowieka, w trakcie którego przyswaja on informacje o systemie politycznym, wartościach, normach i wzorach zachowań
2. Proces socjalizacji politycznej
 uczenie się roli pasywnego albo aktywnego członka wspólnoty politycznej
 w układzie jednostkowym następuje internalizacja systemu wartości i ideologii politycznej
 w układzie całego społeczeństwa następuje wprowadzenie kolejnych pokoleń w określone wzory myślenia i działania poprzez system edukacyjny, mass media, miejsce pracy
3. Edukacja polityczna służy:
 utrwalaniu politycznej tradycji
 albo wprowadzaniu zmian, zwłaszcza w procesie transformacji systemowej
4. Proces socjalizacji politycznej służy:
 z jednej strony legitymizacji władzy politycznej i grup rządzących, poprzez „narzucanie” systemu wartości i przekonania strony dominującej
 z drugiej strony tworzeniu zespołu oczekiwań dotyczących sposobu funkcjonowania ładu politycznego
 systematyczny brak spełnienia tych oczekiwań powoduje utratę wiarygodności całego ustroju
5. Czynniki decydujące o poziomie politycznego zaangażowania obywateli
 proces socjalizacji polityczne
warunki polityczne
 oddziaływania zewnętrzne (mass media, grupy odniesienia)
6. Komunikowanie polityczne
 proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami polityki połączonymi relacjami władzy, walki i współpracy
 za pośrednictwem mass mediów (aktywne/pasywne)
7. Podstawowe funkcje mass mediów w procesie komunikowania politycznego
 informacyjna, edukacyjna, platforma dla publicznej debaty, reklamowa, perswazyjna
8. Media jako aktywny uczestnik życia politycznego
 wyrażają swoje opinie
 wielość i niezależność mediów
 konieczny warunek aktywności politycznej obywateli
9. Mass media jako bierny uczestnik życia politycznego
 rola i instrumenty marketingu politycznego
 znaczenie i oddziaływanie reklamy negatywnej
czarny PR
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz