Oddziaływanie mass mediw

note /search

Mass media a młodzież

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

4. Mass media a młodzież 1. Co interesuje młodzież. Wartości młodego Polaka 2. Mass media jako źródło tożsamości  każdy człowiek potrzebuje osadzenia swej tożsamości w czymś konkretnym  człowiek poszukuje kulturowych definicji tego, kim powinien być (budowanie

Mass media jako źródło tożsamości płciowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

5. Mass media jako źródło tożsamości płciowej 1. Tożsamość współczesnego człowieka  z członka społeczności, opierającego swoją tożsamość na względnie trwałej roli społecznej człowiek przeobraża się w jednostkę, której tożsamość jest...

Rola mass mediów w działalności politycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

9. Rola mass mediów w działalności politycznej 1. Socjalizacja polityczna jako element procesu socjalizacji  proces kształtowania świadomości postaw i kultury politycz...

Rola mass mediów w działalności komercyjnej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

10. Rola mass mediów w działalności komercyjnej 1. Komunikowanie marketingowe  zespół informacji (sygnałów), które firma emituje z różnych źródeł w kierunku nie tylko swoich klientów, lecz także innych podmiotów otoczenia marketingowego (dostawców, pośredników, konkurentów, liderów opinii itp....

Człowiek w mass mediach

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

11. Człowiek w mass mediach. Realisty show 1. Motywy uczestnictwa w reality show  chęć pokazania się innym  pieniądze  ekshibicjonizm  chęć potwierdzenia własnej wartości  narcyzm 2. Motywy oglądania reality show  skłonność ...

Oddziaływanie mass mediów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

12. Życie czy śmierć, czyli zaistnieć w społeczeństwie 1. Skąd bierze się chęć pokazania innym?  chęć skupienia na sobie uwagi jest czymś zupełnie naturalnym  narkotyk sławy - chodzi już nie tylko o to, żeby żyć w społęczeńsdtwie, ale w głównej mierze, aby być zauważonym, sławnym, by wiele z...

Mass media jako uczestnicy życia społecznego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

13. Mass media jako uczestnicy życia społecznego 1. Mass media a poczucie wspólnoty  media powodują powstawanie czasowej solidarności, kiedy łączy ludzi jakaś idea, przekonanie  wspólne oglądanie telewizji zastąpiło wspólne słuchanie radia)  poczucie wspólnoty opartej na oglądaniu tego sam...

Mass media a przemoc

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

14. Mass media a przemoc 1. Agresja. Zakres definicyjny  agresja - zachowanie, któremu nie muszą towarzyszyć negatywne emocje, np. złość  zachowanie to może przyjmować formę zarówno agresji fizycznej, jak i werbalnej  agresja jest celowa - niezależnie czy zakończona zostanie sukcesem czy p...

Nowe media - nowa rzeczywistość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Oddziaływanie mass mediw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

15. Nowe media - nowa rzeczywistość 1. Internet jako medium  proces komunikowania, który posiada podstawowe elementy, wzbogacone o interaktywność nowego medium oraz nowe środki i nośniki wymiany informacji 2. Internet w procesie komun...