Mass media jako źródło tożsamości płciowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mass media jako źródło tożsamości płciowej - strona 1 Mass media jako źródło tożsamości płciowej - strona 2

Fragment notatki:


5. Mass media jako źródło tożsamości płciowej
1. Tożsamość współczesnego człowieka
 z członka społeczności, opierającego swoją tożsamość na względnie trwałej roli społecznej człowiek przeobraża się w jednostkę, której tożsamość jest w dużej części efektem indywidualnego wyboru pośród szeregu możliwości
2. Powszechny dostęp do mediów masowych
 fizyczne i psychiczne oderwanie się od lokalnego środowiska pozwala zdystansować się wobec otaczającej rzeczywistości
 rozluźnienie związków z ludźmi z najbliższego otoczenia
 dostęp do alternatywnych wzorców kulturowych daje większe szanse budowania tożsamości
 powszechny dostęp do mass mediów ułatwia bardziej krytyczne podejście do życia
 jednocześnie poczucie tożsamości w coraz większym stopniu zależy od mass mediów
3. Mass media a stereotypy
 odbiorca jako bierny uczestnik życia społecznego
o założenia dotyczące płcią tkwią w praktykach i nawykach społecznych, które są przenoszone m.in. za pośrednictwem mass mediów
o operowaniem uproszczonym obrazem rzeczywistości może prowadzić do wzmacniania i utrwalania stereotypów dotyczących płci
 odbiorca jako aktywny uczestnik życia społecznego
o postrzeganie rzeczywistości zależy od tego, co dzieje się po stronie odbiorcy
o odbiorca konstruuje rzeczywistość społeczną
4. Reklama a budowanie tożsamości płciowej
 wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie
 ciało w reklamie
 relacje między kobietą a mężczyzną
 kobieta i mężczyzna jako obiekt pożądania
 reklama a androginiczna koncepcja człowieka 5. Zmiana ról społecznych
 czy zaczniemy traktować naszą płeć jako coś, co wywiera na nas wpływ w sposób ograniczony do sfery biologicznej - sex a gender.
 budowanie tożsamości w oparciu o własne cechy
 czy odwrócenie ról społecznych pozbawia mężczyznę „męskości”, a kobietę „kobiecości”?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz