Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 19

PINOP 26b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

54. Obciążenia z tytułu należności celnych. Cło jest instrumentem stosowanym w międzynarodowym handlu towarami i usługami. Jego znaczenie, a także znaczenie prawa celnego zmieniało się wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi. Biorąc pod uwagę kryterium celu gospodarczego, prawo celne spełnia nas...

PINOP 27 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

55. WPŁATA Z ZYSKU DO BUDŻETU OD PRZED. PAŃSTWOWYCH I JSSP A WYPŁATA DYWIDENDY Wpłata z zysku do budżetu od pp i JSSP - szczególny instrument, - zastępuje obowiązującą w 1989-1995: - dywidendę naliczaną od funduszu założycielskiego, - oprocentowanie kapitału akcyjnego (zakładowego) w JSSP. Podstawa...

PINOP 27b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Opłata /renta/ planistyczna - istnieje od paru lat, - idea opłaty planistycznej - gminy dokonując przekwalifikowania gruntów np. rolnych na przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową mogą wpłynąć na kilkukrotny wzrost cen gruntów podzielonych na ...

PINOP 28 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

58. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą a od pozostałych osób podległych temu ubezpieczeniu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Oblicza się ją od podstawy wymiaru. W zależności od tytułu podlegania ubezpieczeni...

PINOP 2- zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

- przychody uzyskiwane na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nadgodziny, świadczenia otrzymywane w naturze) - z tytułu renty, emerytury - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ( sprzedane usługi, towary, wyroby gotowe, umorzone zobowiązania, różnice kursowe i...

PINOP 3 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Jeśli podatnik nie uzyskał żadnych dochodów, nie składa zeznania podatkowego Jeśli poza dochodami uzyskanymi za granicą podatnik osiągnął także dochód w Polsce zobowiązany jest rozliczyć dochody w Polsce Dochody z zagranicy należy uwzględnić przy ustalaniu ST. Podatkowej wg której obliczony będzie...

Globalizacja - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Jakie problemy były przedmiotem debaty w Londynie? Znalezienie recepty na globalny kryzys finansowy i gospodarczy Zaostrzenie zasad i kontroli działania banków i całego międzynarodowego sytemu finansowego Umocnienie roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (skupia 185 państw) Zwiększenie p...

Globalizacja - szczyt G20

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Szczyt G 20 jako forma upolityczniania globalizacji, Londyn 2.04.2009r. - Pittsburgh 24-25.09.2009 Kto wchodzi w skład G 20? Jaki jest stan gospodarki światowej? Jakie problemy były przedmiotem debaty w Londynie? Jakie były stanowiska najważniejszych państw? Brazylii 1. ChRL 2. Federacji ...

Globalizacja - korporacje 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Teoria przewag monopolistycznych KTN (1) Autorzy teorii przewag monopolistycznych szczegółowo przeanalizowali różnorodne ich rodzaje. Zazwyczaj wyróżnia się 4 typy przewag KTN , tj. przewagę finansową, technologiczną, menedżerską i marketingową. • Przewaga finansowa KTN: Dysponowanie ogromnym w...

Globalizacja - korporacje 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

Korporacje transnarodowe (KTN) Miejsce KTN w naukach ekonomicznych Definicje KTN Cechy KTN Cele teoretycznych rozważań nad KTN Teoria przewag monopolistycznych KTN Teoria produkcji międzynarodowej KTN Paradygmat OLI i jego elementy Przewagi własnościowe KTN Przewagi lokalizacyjne KTN Prze...