PINOP 26b - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 26b - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

54. Obciążenia z tytułu należności celnych. Cło jest instrumentem stosowanym w międzynarodowym handlu towarami i usługami. Jego znaczenie, a także znaczenie prawa celnego zmieniało się wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi. Biorąc pod uwagę kryterium celu gospodarczego, prawo celne spełnia następujące 3 funkcje: 1)ochronną, 2)promocyjną, 3)fiskalną.
Dostępny jest także inny podział, wg którego prawo celne wypełnia funkcje: 1)gospodarcze, 2)handlowe oraz 3)fiskalne. Stopniowo maleje rola funkcji fiskalnej na rzecz funkcji gospodarczych i społecznych. Zmiana ta dotyczy także Polski, gdzie udział cła w dochodach budżetu państwa w 2001 r. wynosił 2,9%, a w 2007 - 0,70%.
Po 1989 r. Polska podjęła starania o członkostwo w międzynarodowych organizacjach, w związku z czym konieczne było stopniowe dostosowywanie prawa krajowego do wymogów międzynarodowych. Od 1 maja 2004 r. Obowiązuje prawo dotyczące swobody przepływu towarów i usług na jednolitym rynku Wspólnoty Europejskiej - Polska stała się członkiem unii celnej łączącej państwa członkowskie, regulowanej przez Wspólnotowy Kodeks Celny, a także ustawę - Prawo Celne, obejmującej nieregulowane w WKC kwestie (zasady przywozu i wywozu towarów na obszar celny UE; zasady postępowania z towarami Wspólnej Polityki Rolnej; przekazywanie informacji do celów ewidencji i statystyki). Wdrożenie unijnego prawa celnego oznacza brak granic celnych między Polską a innymi krajami UE, a także zniesienie cła, wolny przepływ towarów w tych krajach i prowadzenie jednolitej polityki handlowej w stosunku do państw trzecich. Przepisy ustawy prawo celne regulują: zasady przywozu i wywozy towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz sposób przekazywania informacji do Ceków ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty oraz związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.
Z obszaru celnego Wspólnoty wyodrębnia się obszary obrotu z krajami trzecimi - wolne obszary celne i składy wolnocłowe. Wprowadzenie na obszar celny polega na fizycznym przemieszczeniu towaru przez przejścia graniczne otwarte dla ruchu. Towary te podlegają nadzorowi i kontroli celnej - przedstawienie towaru i zgłoszenia celnego organowi celnemu, który pobiera kwoty należności celnych i podatkowych przekraczające 10 euro.
Prawo celne przewiduje następujące zwolnienia przedmiotowe: 1)paliwo, smary i inne materiały niezbędne do funkcjonowania środków transportu, przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów silnikowych, a także w zbiornikach przenośnych - maksymalnie 10 l na pojazd (w Polsce do 600 l dla pojazdów wykorzystywanych w celach zarobkowych, innych niż autobusy, ale paliwo to nie może zostać wykorzystane w innym pojeździe); 2)wyroby tytoniowe, zwolnione z podatku od wartości dodanej i akcyzy, dla których wyznaczone są specjalne limity (ilość sztuk towaru), w zależności od środków transportu - wyższe limity dla samolotów, niższe - dla transportu drogowego; 3)przesyłki o niewielkiej wartości - do 150 euro; 4)środki spożywcze i zapasy pokładowe - zwolnione całkowicie.


(…)

…, w zależności od rodzaju towarów czy kraju pochodzenia). Wg kryterium źródła danej stawki wyróżnia się stawki: 1)konwencyjne - towary pochodzące z krajów Światowej Organizacji Handlu; 2)autonomiczne - towary pochodzące z krajów wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów; 3)preferencyjne - towary z krajów rozwijających się, o niższym poziomie PKB na jednego mieszkańca niż w Polsce; 4)obniżone - towary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz