Taryfa celna, skład celny, wolny obszar celny, skład wolnocłowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Taryfa celna, skład celny, wolny obszar celny, skład wolnocłowy - strona 1 Taryfa celna, skład celny, wolny obszar celny, skład wolnocłowy - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie cła; taryfa celna, skład celny, wolny obszar celny, skład wolnocłowy. Pojęcie cła : cło jest jedną z danin publicznych, wykazuje podobieństwo do podatku. Osiągnięcie dochodu schodzi tu na dalszy plan.
  Taryfa celna: Element kalkulacyjny, służy do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych, odnoszące się do towaru.
Polska taryfa celna składa się z:
nomenklatury towarowej
jednostek miary towarów
stawek celnych
opłat rolnych i innych należności przywozowych ustanowionych w ramach polityki rolnej lub na podstawie odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskiwanych w drodze przetwórstwa produktów rolnych.
Nomenklatura towarowa stanowi wykaz towarów opracowanych zgodnie z zasadami towaroznawstwa. Polska nomenklatura towarowa opiera się na nomenklaturze stosowanej w krajach UE.
Rodzaje stawek celnych:
Konwencyjne (podstawowe) stosuje się do towarów pochodzących z krajów należących do WTO (Światowa Org. Handlu), a także nie należących do niej, jeśli Polska przyznała im klauzulę najwyższego uprzywilejowania.
Autonomiczne stos. się do towarów pochodzących z krajów, którym nie przyznano klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Polska ma pełną swobodę w ich ustalaniu.
Obniżone mają zastosowanie do towarów pochodzących z państw lub grup państw, z którymi Polska zawarła porozumienie o utworzeniu stref wolnego handlu.( kraje członkowskie UE, EFTA, CEFTA, Litwa, Izrael.
Preferencyjne: 2 rodzaje
dla towarów pochodzących z krajów rozwijających się oraz dla krajów najmniej rozwiniętych Podwyższone stos. wobec towarów dla których nie można ustalić kraju lub regionu pochodzenia.
Z uwagi na sposób konstrukcji stawek celnych wyróżnia się stawki:
kwotowe - wyrażane są w pewnej kwocie przypadającej na daną jednostkę towaru.
wartościowe - podstawą wymiaru cła jest wartość celna towaru.
mieszane
  Skład celny : polega na składowaniu towarów nie krajowych oraz towarów krajowych, dla których dopełniono odpowiednich wywozowych formalności celnych, w składzie celnym. Skład celny prowadzić może osoba posiadająca pozwolenie na prowadzenie składu celnego, które wydaje i cofa dyrektor izby celnej. Są 2 rodzaje składów celnych:
prywatny - przeznaczony do składowania, wyłącznie przez prowadzącego taki skład towarów przeznaczonych na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
publiczny - może korzystać każda osoba krajowa w celu składowania towarów.   Wolne obszary celne i składy wolnocłowe : są to wydzielone części polskiego obszaru celnego, na terenie których przy stosowaniu wszelkich należności celnych przywozowych towary nie krajowe traktowane są jak znajdujące się poza polskim obszarem celnym. Gdy towary krajowe są wprowadzane na teren wolnego obszaru celnego to zachodzą takie skutki jak ich wywóz poza polski obszar celny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz