Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 11

Przewodnictwo cenowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Wykład 7 W zależności od tego czy przedsiębiorstwo opiera swoją strategię na konkurencji cenowej, czy niecenowej może stosować różne sposoby wyznaczania ceny. 1)Przewodnictwo cenowe - wiąże się z osiągnięciem pozycji lidera, narzucającego konkurentom taką cenę, przy której nie dojdzie do utraty n...

Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Wykład 8 Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie Etapy: Sprecyzowanie celów promocji Wybór adresatów promocji Ustalenie budżetu promocyjnego Określenie kompozycji instrumentów promocji Ocena skuteczności programu Ad.1 Sprecyzowanie celów promocji Cele promocyjne powin...

Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Wykład 9 Badania marketingowe - istota i rodzaje Istota badań marketingowych Badania marketingowe polegają na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji o rynku, przedsiębiorstwach, nabywcach i innych zmiennych otoczenia rynkowego, z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczy...

Badania motywacyjne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

Wykład 10 Badania motywacyjne Badania motywacyjne polegają na zastosowaniu technik pozwalających na poznanie okoliczności, które znajdują się pod powierzchnią zjawisk rynkowych, a szczególnie technik psychologicznych Badania motywacyjne powinny być prowadzone w ramach poszczególnych segmentów ry...

Test do badania postaw

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Wykład 11 Testy Test do badania postaw - służy do oceny różnych czynników oddziałujących na wzorce zachowań z punktu widzenia ich względnej ważności oraz intensywności poszczególnych czynników. Test jest zestawieniem różnych stanowisk, które mogą dotyczyć samego respondenta (jego przekonań lub po...

Regresja wieloraka.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

Model wielokrotnej regresji (MR). Model analizy wariancji (ANOVA) a model wielokrotnej regresji (MR). Jednym z ważnych i często „blokujących” psychologa założeń modelu MR jest założenie o CO NAJMNIEJ INTERWAŁOWYM poziomie pomiaru zmien...

UBI SOCIETAS IBI IUS - „gdzie społeczeństwo tam prawo”

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1750

Wykład 1 UBI SOCIETAS IBI IUS - „gdzie społeczeństwo tam prawo”, przynajmniej 2 osoby aby to prawo było prawdziwe IUS (IURIS) = prawo jurysdykcja - mówienie prawa, jury - organ rozstrzygający LEX, LEGIS = ustawa DURA LEX SED LEX - „twarde prawo ale prawo” legalny - zgodny z ustawą, legitymizac...

Wykłady-prawo cywilne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Wykład 4 P RAWO CYWILNE CIVIS = obywatel Reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste między równorzędnymi podmiotami . 2 zasady : - zasada równości podmiotu - wszystkie podmioty w prawie cywilnym są równe (mały jest równy dużemu - zmiana z 90r.) Kodeks cywilny z 1964r. Równość prz...

Regresja wieloraka- liniowy model ekonometryczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Liniowy model ekonometryczny    n i x x Y i ik k i i ,..., 1         ... 1 1 0 = + + + + = ε α α α                 = n y y y M 2 1 Y               = nk n k k x x x x x x L M M M M L L 1 2 21 1 11 1 1 1 X               = k α α α M 1 0 α               =...

Ocena inwestycji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Stefania Malak-Rawlikowska
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

ĆWICZENIA 7-8 . ANALIZA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI I . Proste metody oceny efektywności inwestycji: okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, prosta stopa zwrotu, test pierwszego roku, analiza progu rentowności analiza wrażliwości 1. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych , to czas niezbędny do odzyskania p...