UBI SOCIETAS IBI IUS - „gdzie społeczeństwo tam prawo”

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UBI SOCIETAS IBI IUS - „gdzie społeczeństwo tam prawo” - strona 1 UBI SOCIETAS IBI IUS - „gdzie społeczeństwo tam prawo” - strona 2 UBI SOCIETAS IBI IUS - „gdzie społeczeństwo tam prawo” - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
UBI SOCIETAS IBI IUS - „gdzie społeczeństwo tam prawo”, przynajmniej 2 osoby aby to prawo było prawdziwe
IUS (IURIS) = prawo jurysdykcja - mówienie prawa, jury - organ rozstrzygający
LEX, LEGIS = ustawa
DURA LEX SED LEX - „twarde prawo ale prawo”
legalny - zgodny z ustawą, legitymizacja - uprawnienie do czegoś
Legitymizm władzy - mniejszość rządzi większością. Do rewolucji francuskiej władza pochodziła od Boga, po, uznano, że to społeczeństwo ma sobie wybierać władcę, każdy może spróbować.
Społeczność państwowa a inne społeczności. pieniądze władza wykształcenie - urodzenie nie ma aż takiego znaczenia
W. Paretto - jeden z ojców socjologii zaobserwował, że:
- Porównał społeczeństwo do kotła z parą , w którym jest ciśnienie; niższe warstwy się kotłują, bo chcą dążyć do tych wyższych szczebli. Dlatego od czasu do czasu dać trzeba niektórym osobom możliwość awansowania w hierarchii. Jest to element rozwoju państwa. Gdy się tego nie robi to może dojść do rewolucji (kociołek zrobi boom.
Teoria krążenia elit - jak się zwinie drabinę to proces ten przebiega naprzemiennie, raz następuje awans a raz degradacja. Zdobyte wartości bywają zaprzepaszczone i osoby wysoko postawione spadają na dno. Najwygodniejszą pozycją jest środek. Państwo ma władzę nad ludnością i terytorium. (bez limitu)
Cechą władzy państwowej jest to, że władza jest suwerenna, tzn. trzeba ją obronić.
superanus - najwyższy
Współcześnie nie ma państw całkowicie suwerennych. Są natomiast takie które aspirują do takich np. USA czy Rosja, chociaż też są związane umowami gospodarczymi. Członkostwo w Unii Europejskiej w pewnym stopniu ogranicza naszą suwerenność. Prawo Unii stoi ponad prawem państw członkowskich, nawet nad konstytucją. W UE też są równi i równiejsi. (np. Fracja, Niemcy…i inne kraje założycielskie)
Definicja prof. St. Kutrzeby Prawo - ogół norm tyczący się stosunków społecznych uznawanych za obowiązujące przez istniejące grupy społeczne. Definicja St. Erlich Prawo - to normy postępowania chronione przez państwo. Prawo państwowe wcale nie musi być akceptowane przez społeczeństwo. Może być narzucone. 2 sytuacje - gdy prawodawca jest chory a społeczeństwo zdrowe = sys. totalitarne
- gdy społeczeństwo jest chore a prawodawca zdrowy = rewolucje
Prawo państwowe jest przez państwo gwarantowane, zabezpieczone przez przemoc, wykluczenie ze społeczności, sankcje moralne.

(…)

… ruchomych
- prawo pozytywne (stanowione) - skrajni pozytywiści (marksiści) mówią, że człowiek ma rozum i sam powinien określać normy; np. prawo własności, posiadania jest szkodliwe i prowadzi do konfliktów
- prawo materialne - co jest materią prawa, istotą prawo karne - kodeks karny, prawo cywilne - kodeks cywilny
- prawo formalne - co jest formą, procedurą postępowania kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego
Prawo: karne (najstarsze - kodeks Hammurabiego, XX p.n.e.); cywilne (V p.n.e.); administracyjne
Prawo międzynarodowe jest podobne do cywilnego (opiera się na umowach).
Dlaczego wyodrębniono prawo rolne?
Wiele dziedzin wyodrębnia się ze względów doktrynalnych, osobno wyodrębniono prawo rolne. Rolnictwo cieszy się szczególną opieką państwa, bo produkuje żywność…
… ma podmiotowość, ale nie ma zdolności. W wieku 13 - 16 może dysponować swoim zarobkiem. 21 lat może zostać posłem i uzyskać pozwolenie na broń; 35 - prezydent, senator.
Osoby ubezwłasnowolnione nie mają praw. 0 - 13 = całkowite ubezwłasnowolnienie a 13 -18 tylko częściowe. Dokonuje tego sąd na wniosek pewnych osób. Organy osób prawnych
1. Istniały 3 prawa zaborców
Na Podkarpaciu istniało prawo węgierskie…
… na konflikt klasowy, obalenie istniejącego porządku. Klasa robotnicza obaliła kapitalistów, zmienił się porządek. Cele organizacji państwowej:
- dobro wspólne (Arystoteles , św. Tomasz z Akwinu)
Państwo pełni 2 funkcje:
- zewnętrzną - obrona terytorium przed obcymi atakami (innych państw, organizacji międzynarodowych, terrorystów); za sprawą armii (demokracja wojskowa)
społeczeństwa pierwotne - powstanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz