Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie - strona 1 Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 8
Etapy opracowywania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie
Etapy:
Sprecyzowanie celów promocji
Wybór adresatów promocji
Ustalenie budżetu promocyjnego
Określenie kompozycji instrumentów promocji
Ocena skuteczności programu
Ad.1 Sprecyzowanie celów promocji
Cele promocyjne powinny być podporządkowane celom ogólnym przedsiębiorstwa
Dwie kategorie celów:
Ekonomiczne (ilościowe: wzrost sprzedaży, zysku, udział w rynku)
Społeczne (jakościowe: poznawcze, preferencyjne, lojalnościowe, wizerunkowe, edukacyjne)
Ad.2 Wybór adresatów promocji
Obejmuje proces identyfikacji potencjalnych odbiorców promocji z uwzględnieniem cech ekonomicznych i psychologicznych.
Ad.3 Ustalenie budżetu promocyjnego
Czynniki kształtujące budżet promocyjny:
Wielkość sprzedaży i zysku jaką zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo
Pozycja na rynku
Faza cyklu życia produktu lub firmy
Koszty wykorzystanie poszczególnych instrumentów promocyjnych
Ad.4 Określenie kompozycji instrumentów promocyjnych
(ustalenie struktury, kompozycji i częstotliwości wykorzystania instrumentów promocji)
Kryteria doboru instrumentów:
Charakter działalności przedsiębiorstwa
Cele promocyjne
Specyfika adresatów promocji
Budżet promocyjny
Faza cyklu życia produktu ( firmy)
Istnieją różnice w doborze instrumentów promocji w zależności od rynku działania.
Na rynku dóbr konsumpcyjnych, hierarchia doboru instrumentów jest następująca:
1 reklama medialna
2 promocja dodatkowa
3 sprzedaż osobista
4 public relations
Na rynku dóbr inwestycyjnych dobór instrumentów promocji jest następujący:
1 sprzedaż osobista
2 reklama selektywna ( w wybranych periodykach)
3 promocja dodatkowa
4 PR
Ad.5 ocena skuteczności promocji
Skuteczność wiąże się z poziomem celu promocji
Efektywność promocji jest wiązana z kosztem osiągnięcia celu i efektem ekonomicznym (stosunek nakładów do efektów)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz