Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 10

Pytania na egzamin -rynek kapitału

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1715

PYTANIA TESTOWE - Rynek kapitału       1. Rynkowa stopa procentowa rośnie: a. wraz ze wzrostem inflacji, b. wraz ze spadkiem inflacji, c. nie może maleć, d. wraz ze wzrostem popytu na kredyt.     2. Przy danej cenie czynnika produkcji wraz ze spadkiem ceny produktu przedsiębiorstwa: a. spadnie wa...

Pytania na egzamin -równowaga ogólna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

  PYTANIA TESTOWE - Równowaga ogólna        1. Na rynku wolnej konkurencji efektywna alokacja oznacza, że: a. koszty krańcowe = użyteczności krańcowej, b. popyt = podaży, c. cena = k...

Rozwinięcie teorii podaży - Koszty a produkcja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

8. ROZWINIĘCIE TEORII PODAŻY: KOSZTY A PRODUKCJA Przedsi ę biorstwa nie zawsze zaprzestaj ą produkcji, kiedy pojawiaj ą si ę straty. Niekiedy oczekuj ą one, ż e popyt wzro ś nie lub, ż e je ś li b ę d ą mia ł y do ść czasu, to obni żą koszty produkcji na tyle, aby przywr  i ć zyskowno ść produkcji...

Zachowanie i Organizacja Przedsiębiorstwa.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

7 . ZACHOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Pytania wa ż ne dla przedsi ę biorstw: jak, przy danych rozmiarach produkcji, kszta ł tuj ą si ę koszty wytwarzania oraz ile wyniesie utarg (przychody) za sprzeda ż y? Koszty wytwarzania (przy ka ż dych rozmiarach produkcj i) zale żą od: zastosowanej te...

Wykład -istota Marketingu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

Wykład 1 Literatura: „Podstawy Marketingu” J.Altkorn „Podstawy Marketingu” Prof. L.Garbarski, Rutkowski, Wrzosek „Marketing” Kotler Istota Marketingu Marketing Jest procesem społ-gosp mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowa...

Wykład-istota, procedury i kryteria segmentacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Wykład 2 Istota, procedury i kryteria segmentacji Segmentacja - jest to proces łączenia nabywców o tych samych potrzebach, preferencjach i wzorcach zachowań na rynku w homogeniczne grupy. Procedury segmentacyjne Procedura a priori polega na wcześniejszym doborze kryteriów segmentacyjnych. Ma szcz...

Wykład-analiza ekonomiczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Wykład 3 Analiza ekonomiczna Weryfikacja POMYSŁÓW w oparciu o kryteria ekonomiczne. Szacunkowa ocena atrakcyjności oferty ( przewidywana wielkość sprzedaży, kosztów i oczekiwanych zysków). Opracowanie prototypów: Testowanie techniczne (zgodność projektu z przyjętym wzorcem pod względem parametr...

Strategie marketingowe a faza cyklu produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Wykład 4 Strategie marketingowe a faza cyklu produktu Strategia Produkt Wprowadzenie Oferowanie produktu podstawowego Wzrost Oferowanie nowych produktów Dojrzałość Różnicowanie marek Spadek Usuwanie słabych pozycji ceny Pokrycie kosztów Przenikanie rynku konfrontacja Obniżanie cen ...

Strategia marki rodzinnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2009

Wykład 5 Strategia marki rodzinnej : polega na transformacji marki, czyli wspólnym oznaczeniu wszystkich produktów jedną marką. Zastosowanie: Grupa produktów w miarę jednorodna (kupowane i konsumowane w taki sam sposób). W niektórych przypadkach występuje transformacja marki na nowe kategorie pr...

Cena jako element marketingu-mix

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

Wykład 6 Cena jako element marketingu-mix : Cena stanowi integralną część mieszanki marketingowej Ustalenie odpowiedniej ceny uzależnione jest od: Sprecyzowania rynku docelowego Charakteru produktu Stopnia powtarzalności produktu w stosunku do istniejących substytutów Cele strategii cen: Mak...