Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 9

Pytania na egzamin mechanizm rynkowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2184

PYTANIA TESTOWE - Mechanizm rynkowy        1. Czynnikiem wpływającym na wielkość popytu na dane dobro jest: a. cena dóbr substytucyjnych, b. cena dóbr komplementarnych, c. cena danego dobra, d. cena danego dobra, która ustali się w p...

Konkurencja doskonała i pełny monopol.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1701

9. KONKURENCJA DOSKONAŁA I PEŁNY MONOPOL : SKRAJNE PRZYPADKI STRUKTURY RYNKU Gałąź - zbi  wszystkich przedsi ę biorstw wytwarzaj ą cych ten sam produkt Wielko ść produkcji ga łę zi to suma produkcji wszystkich przedsi ę biorstw Ryne...

Pytania na egzamin oraz opracowania

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1449

1. Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest: a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii, b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony o oszczędności wydatków związanych z ochroną środowiska, c. utrata dóbr i usług które można by wy...

Pytania na egzamin -elastyczność popytu i podaży

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2303

PYTANIA TESTOWE - Elastyczność popytu i podaży       1. Jak wykazują empiryczne szacunki, popyt na kawę określonej marki jest wysoko nieelastyczny. Jak reagują przychody hurtowni kawy po 10 % zmianie jej ceny ? a. wzrost ceny nie ma wpływu na obroty hurtowni, b. wzrost ceny wywołuje wzrost obrotów...

Pytania na egzamin - teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

PYTANIA TESTOWE - Teoria konsumenta   1. Użyteczność jest: a. miarą przydatności danego dobra, b. funkcją określającą zależność między przedmiotem a korzyściami z jego stosowania, c. miarą zadowolenia wynikającego z użytkowania dóbr i usług, d. kategorią socjologiczną, określającą relacje między pr...

Pytania na egzamin -teoria przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1526

PYTANIA TESTOWE - Teoria przedsiębiorstwa     1. Przeciętne koszty stałe to : a. TVC/Q , maleją wraz ze wzrostem Q, b. TVC/Q , rosną wraz ze wzrostem Q, c. TVC/ Q , nie ulegają zmianie, d. żadna z powyższych.     2. Przychód marginalny (utarg...

Pytania na egzamin - konkurencja doskonała

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

PYTANIA TESTOWE - Konkurencja doskonała        1. Na rynku polipolu : a. nie ma barier wejścia i wyjścia, b. popyt rynkowy ma przebieg negatywny, c. istnieje kilka firm, d. producent nie ma wpływu na poziom ceny.     2. Cena równow...

Pytania na egzamin -czysty monopol

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

PYTANIA TESTOWE - Czysty monopol        1. Cenotwórczość producenta oznacza, że: a. producent nie ma wpływu na cenę, ale ma wpływ na wielkość sprzedaży, b. producent nie ma wpływu na cenę, cenę dyktuje rynek, c. producent ma wpływ na cenę i ogólna wielkość sprzedaży, d. ani konsumenci, ani produce...

Pytania na egzamin - konkurencja doskonała

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

PYTANIA TESTOWE - Konkurencja niedoskonała        1. W konkurencji monopolistycznej optimum produkcji jest następujące: a. MR=MC, b. MR=MC=P, c. MR=MC=P=D, d. MR = MC = min ATC.     2.

Pytania na egzamin -rynek pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1638

PYTANIA TESTOWE - Rynek pracy        1. Zjawisko bezrobocia interpretuje się jako: a. stan nadwyżki wielkości podaży pracy na rynku pracy, b. stan nierównowagi na rynku pracy, c. stan niedoboru na rynku pracy, d. stan nadwyżki popytu na rynku pracy.     2. Użyteczność krańcowa czasu wolnego spada...