Pytania na egzamin -teoria przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin -teoria przedsiębiorstwa  	  - strona 1 Pytania na egzamin -teoria przedsiębiorstwa  	  - strona 2 Pytania na egzamin -teoria przedsiębiorstwa  	  - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA TESTOWE - Teoria przedsiębiorstwa    
1. Przeciętne koszty stałe to : a. TVC/Q , maleją wraz ze wzrostem Q, b. TVC/Q , rosną wraz ze wzrostem Q, c. TVC/ Q , nie ulegają zmianie, d. żadna z powyższych.    
2. Przychód marginalny (utarg krańcowy) to: a. stosunek wielkości produktu całkowitego do wielkości nakładów, b. przyrost produktu całkowitego wynikający z przyrostu danego czynnika produkcji o jednostkę, c. liczba produktów wyprodukowanych w danym czasie, d. zysk ekonomiczny firmy.    
3. MP to: a . stosunek wielkości produktu całkowitego do wielkości nakładów, b. przyrost produktu całkowitego wynikający z przyrostu danego czynnika produkcji o jednostkę, c. liczba produktów wyprodukowanych w danym czasie, d. zysk ekonomiczny firmy.    
4. Którą z następujących krzywych krótkookresowych krzywa MC przecina w punkcie minimum: a. TFC, b. TVC, c. ATC, d. AFC.    
5. Jeżeli koszt marginalny jest mniejszy od kosztu całkowitego przeciętnego, to krzywa kosztu całkowitego przeciętnego jest: a. rosnąca, b. poz ioma, c. malejąca, d. trudno stwierdzić bez dodatkowych informacji.    
6. Przeciętne koszty zmienne: a. TVC/Q , maleją wraz ze wzrostem Q, b. TVC/Q , rosną wraz ze wzrostem Q, c. TVC/ Q , nie ulegają zmianie, d. wszystkie powyższe.    
7. Próg rentowności określa: a. minimalny poziom kosztów gwarantujących firmie zysk, b. minimalny poziom produkcji gwarantujący firmie zysk, c. poziom produkcji firmy, dla którego TC=TR, d. poziom produkcji firmy, dla którego MC=MR.    
8. Prawo malejącej produktywności oznacza, że wraz ze wzrostem zatrudnienia: a. spada przeciętny koszt stały produktu, b. spada produkt marginalny, c. spada koszt marginalny, d. rośnie koszt marginalny, e. rośnie produkt przeciętny.    
9. Jeżeli firma osiąga zerowe zyski ekonomiczne, to: a. f irma zaprzestaje produkcji, b. utarg firmy pozwala na pokrycie wszystkich kosztów produkcji, łącznie z kosztami alternatywnymi i kosztami ryzyka, c. utarg firmy pozwala na pokrycie zmiennych i stałych kosztów produkcji, d. utarg firmy pozwala na pokrycie j edynie kosztów zmiennych, e. utarg firmy pozwala na pokrycie jedynie kosztów stałych.

(…)

… kapitałowych do uzyskanej z ich zastosowania oszczędności pracy to:
a. krańcowa stopa substytucji,
b. izokwanta,
c. izokoszta,
d. ścieżka ekspansji produkcji.
   
30. W drugiej fazie prawa nieproporcjonalnych przychodów:
a. TP rośnie wolniej niż nakłady zmiennego czynnika wytwórczego,
b. TP rośnie szybciej niż nakłady zmiennego czynnika wytwórczego,
c. MP jest dodatni i ciągle rośnie,
d. MP jest dodatni…
… produkcji,
b. AFC x Q, są stale,
c. TFC/Q, maleją ze wzrostem produkcji,
d. żadna z powyższych.
   
13. Funkcja produkcji :
a. przedstawia maksymalną wielkość produkcji, którą można uzyskać z danej ilości czynników produkcji,
b. przedstawia zależność funkcjonalną między czynnikami produkcji i wielkością produkcji,
c. oznacza minimum produkcji, jaka winna być uzyskana z dostępnych czynników produkcji,
d…
…. Izokoszta produkcji oznacza:
a. krzywą jednakowego kosztu,
b. krzywą liniową skupiającą wszystkie kombinacje zaangażowania kapitału i pracy możliwe do zrealizowania przy danym koszcie całkowitym,
c. krzywą paraboliczną skupiającą wszystkie kombinacje zaangażowania kapitału i pracy możliwe do zrealizowania przy stałym koszcie,
d. krzywą jednakowego produktu.
   
20. Izokwanta jest to:
a. linia maksymalnej…
…. izokwanta przesuwa się w lewo,
c. izokoszta zmienia kat nachylenia,
d. izokoszta przesuwa się w prawo,
e. izokoszta przesuwa się w lewo.
   
22. Optymalna kombinacja czynników produkcji występuje wówczas, gdy:
a. izokoszta przecina się z izokwantą,
b. linia jednakowego kosztu jest styczna z możliwie najwyżej położoną izokwantą produkcji,
c. produkt marginalny czynnika pracy jest najwyższy,
d. linia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz